Štítek: dřevěné vazníky

Dřevěné vazníky

K čemu vlastně dřevěné vazníky slouží? Dřevěné vazníky jsou nutné pro sestavení vazníkové konstrukce, která ponese střešní plášť a z vnitřní strany také sádrokartonové podhledy. Jsou to prefabrikované certifikované výrobky ze kterých se vytvářejí prostorové střešní konstrukce nesoucí střešní plášť a podhled. Dřevěné vazníky se nejlépe osvědčily u průmyslových a zemědělských staveb, nalezly své uplatnění při stavbě přízemních rodinných domků a při vytváření obytného podkroví, neboť jsou rychlým, ekonomickým a spolehlivým vyřešením střešní konstrukce každé budovy.

Dřevěné konstrukce

Každá dřevěná střešní konstrukce musí být přizpůsobena architektonickým požadavkům na konstrukci, musí se brát do úvahy zatížení střešního pláště a to jak do hmotnosti materiálů a krytiny tak i v zimním období váha sněhu či ledu. Nesmíme zapomenout ani na zatížení podhledem. Jaké výhody dřevěné konstrukce přinášejí? Je to varabilita tvarů a rozměrů, překlenutí velké plochy, komplexní řešení konstrukce včetně větrování a ukotvení. Dřevěné konstrukce jsou vhodné pro všechny typy domů ať to jsou domy rodinné, bytová a občanská výstavba či průmyslové objekty.

Vazníky

Před použitím vazníků do střešní konstrukce jsou vazníky ošetřeny povrchovou úpravou proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Vazníky jsou moderní a úspornou technologií lehkých příhradových konstrukcí. Využitím vazníků urychlíte a usnadníte si zastřešení rozponů až 30 metrů, vhodnost pro střešní konstrukce libovolných tvarů, široké využití v praxi ( střešní a stropní vazníky, nosné rámy dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl, apod.. ). Návrh vazníků podléhá statickému výpočtu, většinou je prováděn speciálním počítačovým systémem.

Vazníky

Vazníky jsou moderní a úspornou technologií lehkých příhradových konstrukcí. Co přináší využití vazníků ? Snadné zastřešení rozponů až 30 metrů, vhodnost pro střešní konstrukce libovolných tvarů, široké využití v praxi ( střešní a stropní vazníky, nosné rámy dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl, apod.. ). Před použitím vazníků do střešní konstrukce musí být vazníky ošetřeny povrchovou úpravou proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Návrh vazníků podléhá statickému výpočtu, většinou je prováděn speciálním počítačovým systémem.

Dřevěné vazníky

Dřevěné vazníky se dopraví na stavbu, kde jsou vazníky usazovány, kotveny a větrovány na předem připravenou nosnou konstrukci. Dodávku dřevěných vazníků provádí naše firma i s montáží nebo formou šéfmontáže, případně si konstrukci odběratel montuje sám dle dodané montážní dokumentace. Střešní konstrukce, kde se používají dřevěné vazníky jsou vhodné v zásadě pro všechny typy rodinných domů. V široké míře se výborně uplatňují u střešních nástaveb rodinných nebo bytových domů nebo při rekonstrukci panelových domů, ale také u zemědělských či jiných staveb jako jsou například seníky, jízdárny a pod.

Vazníky

Návrh konstrukce vazníků podléhá statickému výpočtu, většinou je prováděn speciálním počítačovým systémem. Vazníky jsou moderní a úspornou technologií lehkých příhradových konstrukcí, před použitím do střešní konstrukce jsou vazníky ošetřeny povrchovou úpravou proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Co Vám přináší využití vazníků ? Snadné zastřešení rozponů až 30 metrů, vhodnost pro střešní konstrukce libovolných tvarů, široké využití v praxi ( střešní a stropní vazníky, nosné rámy dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl, apod.. ).

Dřevěné vazníky

Dodávku dřevěných vazníků provádí naše firma i s montáží nebo formou šéfmontáže, případně si konstrukci odběratel montuje sám dle dodané montážní dokumentace. Dřevěné vazníky se používají na stavbách s náročnějšími požadavky na vzhled, konstrukci samotnou a odolnost proti vnějším vlivům. Vazníky se dopraví na stavbu, kde jsou usazovány, kotveny a větrovány na předem připravenou nosnou konstrukci. Dřevěné vazníky se v široké míře výborně uplatňují u střešních nástaveb rodinných nebo bytových domů nebo při rekonstrukci panelových domů, ale také u zemědělských či jiných staveb jako jsou například seníky, jízdárny a pod.

Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce jsou vhodné pro všechny typy domů ať již to jsou domy rodinné, bytová a občanská výstavba či průmyslové objekty. Každá dřevěná střešní konstrukce musí být přizpůsobena architektonickým požadavkům na konstrukci, musí se brát do úvahy zatížení střešního pláště a to jak do hmotnosti materiálů a krytiny tak i v zimním období váha sněhu či ledu. Nesmíme zapomenout ani na zatížení podhledem. Čím jsou tedy dřevěné konstrukce pro budovy a stavby výhodné? Je to varabilita tvarů a rozměrů, překlenutí velké plochy, komplexní řešení konstrukce včetně větrování a ukotvení.

Vazníky

Využitím vazníků urychlíte a usnadníte si zastřešení rozponů až 30 metrů, vhodnost pro střešní konstrukce libovolných tvarů, široké využití v praxi ( střešní a stropní vazníky, nosné rámy dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl, apod.. ). Návrh vazníků podléhá statickému výpočtu, většinou je prováděn speciálním počítačovým systémem. Před použitím do střešní konstrukce jsou vazníky ošetřeny povrchovou úpravou proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Vazníky jsou moderní a úspornou technologií lehkých příhradových konstrukcí.

Dřevěné vazníky

Dřevěné vazníky slouží k sestavení vazníkové konstrukce, která ponese střešní plášť a z vnitřní strany také sádrokartonové podhledy. Jsou to prefabrikované certifikované výrobky ze kterých se vytvářejí prostorové střešní konstrukce nesoucí střešní plášť a podhled. Dřevěné vazníky se nejlépe osvědčily u průmyslových a zemědělských staveb, nalezly své uplatnění při stavbě přízemních rodinných domků a při vytváření obytného podkroví, neboť jsou rychlým, ekonomickým a spolehlivým vyřešením střešní konstrukce každé budovy.