Štítek: Lázne

O svetoznámu Vincentku sa starajú na povrchu i v podzemí

Na území Luhačovíc je viacero minerálnych prameňov. Niektoré zanikajú a niektoré nové boli navŕtané v posledných rokoch. Na priame kúpeľné účely môžu minerálne pramene v súčasnosti využívať 3 spoločnosti, z ktorých najväčšou je akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice) spravujúca 10 hydrogénuhličitan-chlorido-sodných-jódových minerálnych prameňov. Iba jediná spoločnosť v Luhačoviciach má však právo na plnenie minerálky do fliaš a tou je akciová spoločnosť Vincentka. Všetky spoločnosti s právami na  využívanie prírodných liečivých luhačovických prameňov sa však o nich starajú. Vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky, aj keď mnohé z nich sú voľne a bezplatne prístupné širokej verejnosti. Väčšina prameňov je prístupná celoročne, ale niektoré sa na zimu uzatvárajú, aby nezamrzli. To však nie je prípad najvyhľadávanejšej z luhačovických minerálnych vôd, svetoznámej Vincentky. Tá je v novo zrekonštruovanej hale Vincentka k dispozícii návštevníkom celoročne studená i ohrievaná.

 

Tri sestry Vincentky

V Luhačoviciach nájdeme celkovo tri pramene nazvané Vincentka: Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. Všetky sú v blízkosti Jurkovičovho domu. O zveľaďovanie mena Vincentka sa v súčasnosti delia dve spoločnosti – akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice, ktorá má práva na kúpeľný spôsob využívania Vincentky priamo v Luhačoviciach a akciová spoločnosť Vincentka, ktorá má práva na plnenie do fliaš a jej predaj.

 

Vincentka – Minerálna voda pôvodného prameňa, predtým nazývaného ako Hlavný, je k dispozícii v rovnomennej hale vybudovanej v rokoch 1947 – 1948. Prameň bol pomenovaný podľa majiteľa tunajšieho panstva, grófa Vincenta Serényiho, ktorý sa zaslúžil o rozkvet kúpeľov, keď dal koncom 18. storočia v Luhačoviciach postaviť prvé liečebné a ubytovacie zariadenia. Názov Vincentka sa objavil v roku 1792. Kvôli výdatnosti 10 – 12 litrov za minútu sa v súčasnosti tento prameň už nevyužíva na plnenie do fliaš.

Nová Vincentka – Druhý prameň má podobné zloženie ako pôvodný, ale vďaka výdatnosti 30 litrov za minútu je od roku 1991 využívaný ako zdroj pre plnenie do fliaš a stáčanie v akciovej spoločnosti Vincentka. Zároveň sa v tejto spoločnosti z Vincentky získava odparovaním koncentrát, ktorý sa využíva na výrobu doplnkových výrobkov radu Vincentka (NASALIS, hydratačný krém, zubná pasta) a ďalej soľ na výrobu pastiliek. Tento vrt je hlboký 35 metrov a pochádza z roku 1988.

Vincentka 2 – Tretí z prameňov s výdatnosťou 40 litrov za minútu je situovaný západne od Jurkovičovho domu. Slúži ako rezerva na liečebné účely, ale zatiaľ (od r. 2011) nie je využívaný.

 

100% prírodný produkt

Vincentka je prírodná, veľmi silno mineralizovaná uhličitá, jódová minerálna voda hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu so zvýšeným obsahom bária, bromidov, lítia, fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická. Vincentka je vlastne zvyškovou morskou vodou z obdobia treťohôr, ktorá je stará desiatky miliónov rokov a uložená vo veľkých hĺbkach. Pri svojej púti z hlbín sa zrieďuje presakujúcou podzemnou vodu a prestupom cez horniny obohacuje o vzácne prvky a oxid uhličitý, aké morská voda nemá. Vincentka má aj prívlastok 100% prírodný produkt, stáročia sa zásadne nemení. Vincentka je dokonalý produkt, ktorý nepotrebuje žiadne vylepšenia o pridané látky.

Medzi Vincentkou vo fľaši a voľne prístupnou na kolonáde v hale Vincentka je len malý rozdiel v chuti, spôsobený jedinou technologickou úpravou. Tou je odstránenie železa, ktoré by vo fľaši vytváralo pri styku s voľným kyslíkom plávajúci sediment. Všetky ostatné minerálne soli sú zachované. Celý proces plnenia minerálky do fliaš je bez prístupu ľudskej ruky. Technologický cyklus začína čerpaním minerálky z vrtu. Pre stáčanie Vincentky do fliaš bol v 90. rokoch vybudovaný nový vrt BJ 305 s výdatnosťou 30 l/min. Môže ho využívať iba Vincentka, a.s. Situovaný je v priestore dnešného Kúpeľného námestia v Luhačoviciach. Celé vnútorné kúpeľné územie je chránené pred akýmkoľvek priamym znečistením. Vrty nie je potrebné ani v zime vyhrievať. Podzemné šachty, trasy a uloženie prívodných potrubí zabezpečujú bezrizikovú prevádzku.

 

Vincentka chutí stále

O zložení Vincentky sa vedú historické záznamy a preto sa dá porovnať, že sa za stáročia v podstate nezmenila. Jej zloženie – obsah jednotlivých minerálnych solí a oxidu uhličitého, sa však v priebehu roka trochu mení v závislosti od zrážkových období a teplôt a s nimi súvisiacich výkyvov hladín podzemných vôd. Tieto sezónne výkyvy sú úplne prirodzené. Doteraz nedošlo k prekročeniu desaťpercentnej stanovenej tolerancie určenej komplexnou chemickou analýzou daného vrtu. Súčasťou licenčných podmienok na čerpanie Vincentky sú pravidelné povinné merania radu parametrov (teploty, kolísania hladín, tlaku, Ph, obsahu CO2, alkality atď.) Preto je kvalita liečivej vody zabezpečená.

Voda je pravidelne testovaná. Základné mikrobiologické testy sa robia niekoľkokrát do mesiaca. Raz mesačne sa testuje množstvo jodidov, raz do roka sa robí takzvaná malá chemická analýza vody a raz za 5 rokov veľký kompletný chemický rozbor. K dispozícii sú podobné rozbory staré viac ako 100 rokov. Už vtedy boli analýzy pomerne slušne vypracované. Množstvá minerálov aj ich pomery vo vode sú za ten čas len s drobnými zmenami.

 

Hala Vincentka a kolonáda prechádzajú rekonštrukciou

V Luhačoviciach prebieha od polovice septembra 2018 revitalizácia objektov galérie, haly Vincentka a kolonády. Nejde len o opravy, ale aj o navrátenie k pôvodnému vzhľadu, ktorý bol postupnými zásahmi do istej miery pozmenený. Objekt ako celok bol postavený podľa projektu architekta Oskara Poříska v duchu organického funkcionalizmu. Nedávno bola verejnosti sprístupnená zrekonštruovaná hala Vincentky a návštevníci sa v nej môžu opäť napiť Vincentky. Do konca októbra tohto roka sa potom otvorí kolonáda celá.

Hostia sa môžu v hale tešiť aj na interaktívnu relaxačnú expozíciu o vzniku a význame luhačovických minerálnych vôd. Hala dostala novú mozaikovú dlažbu. Pre zlepšenie a skvalitnenie klímy bola v nej spätne inštalovaná vzduchotechnika. Horná doska pôvodného výdajného pultu z kubánskeho mramoru bola po úprave a preleštení vrátená na svoje miesto. V strednej časti kolonády v miestach bývalého prameňa Amandka boli vybudované svetlíky v strope. Presklenie dodá viac svetla do miest, kde bude novo privedená Vincentka, takže túto mimoriadne cenenú minerálnu vodu budú mať hostia a návštevníci k dispozícii aj mimo prevádzkovej doby haly. Väčšinu nákladov z viac než 4 mil. EUR (100 mil. Kč) pokryje dotácia z európskych zdrojov. Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Lázně Luhačovice pomáhají dětem od 1,5 roku

Každý rodič by udělal pro zlepšení zdravotního stavu svého dítě vše, co jen může. Naštěstí současná medicína umí kromě léků využít také blahodárných účinků lázní. Jedním z nejlepších míst, kde mohou vašemu dítěti pomoci, jsou dětské léčebny akciové společnosti Lázně Luhačovice. V největších moravských lázních se u dětí léčí především nemoci dýchacího ústrojí, ale i obezita, nemoci trávicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění a to již od 1,5 roku věku s doprovodem.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., k tomu říká: „Jednou z našich hlavních priorit je dětské lázeňství. Proto do jeho rozvoje značně investujeme a dnes disponujeme špičkově vybavenými dětskými léčebnami. Přijeďte do Luhačovic i vy se svým dítětem a využijte lázeňskou léčbu, která je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, jako alternativa pro medikamentózní léčbu. Zkuste změnu a místo léků – antibiotik a kortikoidů, vyzkoušejte léčivé účinky zdejších unikátních minerálních vod na čele se světoznámou Vincentkou. K úspěšné léčbě přispívá i čisté ovzduší Luhačovic. Stačí, aby rodič požádal svého pediatra o lázeňskou léčbu, na což má plné právo.“

Dodává, že pobyt v Luhačovicích dětem pomáhá. Po lázeňské léčbě jsou méně nemocné a jsou jim pak lékařem méně předepisována antibiotika. Lázeňská léčba posiluje imunitní systém, dětem se zde navodí psychická pohoda a také se zvýší jejich fyzická zdatnost. Pacientům se po pobytu v Luhačovicích sníží počet astmatických záchvatů, sníží se opakování zánětů horních cest dýchacích, průdušek a plic. Malí pacienti zde absolvují pitné kúry, inhalace a koupele v přírodní minerální vodě. Dětské léčebny v Luhačovicích mají šedesátiletou tradici a za tu dobu pomohly tisícovkám dětí. Lázeňská péče uvedených onemocnění je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování. Děti od 1,5 roku až do 6 let mohou být léčeny v doprovodu rodičů, jejichž pobyt je také plně hrazen zdravotní pojišťovnou. 

V zimě je větší šance dostat se do lázní

„Přes naši maximální snahu a částečné navýšení kapacit se nám v letních a podzimních měsících, kdy je poptávka nejvyšší, nepodaří uspokojit všechny pacienty. Proto opakovaně radíme všem zájemcům o pojištěnecký pobyt v našich lázních, aby se jej snažili nasměrovat do zimních měsíců. V tomto období je více volných kapacit a je předpoklad, že bude uspokojen každý pacient. Navíc je to i šance, jak výrazně ušetřit, protože řadu kapacit mohou pacienti právě v zimě využít bez doplatku, což je však v omezené míře možné po celý rok,“ upozorňuje E. Bláha.

Podle něho u chronicky nemocných je zima zvlášť vhodná pro lázeňskou léčbu, protože zvýšenou zátěž v podobě inverze mohou lépe překonat na čistém vzduchu v Luhačovicích. Rovněž u komplexní lázeňské péče dětí je nejvýhodnější zimní období. Konkrétně až do poloviny března se za vyšší standard ubytování neplatí žádné příplatky.

Děti se léčí i chodí do školy

„Obavy některých rodičů, že jejich dítě zamešká školní výuku, jsou zbytečné. Dětské léčebny akciové společnosti Lázně Luhačovice patří k největším v České republice a součástí komplexu léčeben je i základní škola. Rodiče se již přesvědčili, že výuka na základní škole při dětských léčebnách je srovnatelná s ostatními základními školami a přínos léčby na zdraví dítěte převažuje nad jejich obavami. Dětem slouží také nově vybudované herny, tělocvična, kinosál, společenské prostory, hřiště, bazén, venkovní sportoviště i ohniště,“ vysvětluje E. Bláha.

Stravování zahrnuje i řadu diet

„Další zbytečnou obavou některých rodičů je, zda bude o jejich dítě postaráno po stránce stravování. Mnoho dětí má různé alergie, nebo intoleranci na určité potraviny. Pro lázeňský personál je to však běžné a je na to patřičně připraven. Děti dostávají zdravou stravu, která se jim připravuje podle speciálního jídelníčku. Máme tu dvě nutriční terapeutky, vaříme všechny druhy diet a svoji dietu (bezlepkovou, bezmléčnou, redukční apod.) dostane každý. Strava je zdravá, pestrá, kvalitní a chutná a porce dostatečné, protože pro léčebný efekt lázeňského pobytu je to také důležité,“ popisuje E. Bláha.

Pobyt v lázních dětem prospívá. Jsou potom čistou cestou stabilizované, méně nemocné a snižuje se i množství užívaných léků. Po návratu mají méně zameškaných hodin a mohou bez omezení chodit do školy i hrát si s ostatními dětmi v kolektivu.

Evropská cena za inovaci, balneoprovoz nové generace nadchl odborníky

Lázně Luhačovice, a. s., získaly v roce 2016 od Evropského svazu lázní jako zatím jediná společnost v České republice prestižní certifikát za vítězství v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství.  Oceněn byl projekt nového balneoprovozu, ve kterém jsou poskytovány uhličité koupele dětským pacientům. Cílem inovace bylo přivedení přírodního léčivého zdroje přímo do objektu dětské léčebny Miramonti. Děti během koupele v uhličité vodě zůstávají v klidu a tělo se pokrývá bublinkami oxidu uhličitého, který se vstřebává kůží a zlepšuje se tak její prokrvení. Koupel, která má příznivý vliv na srdeční a cévní systém a tím i na celý organismu, je tak mnohem efektivnější. Zároveň je zde zajištěna i pitná kúra luhačovické minerální vody přímo v objektu.

Balneoprovoz je navržen jako vodní svět s hvězdným nebem. Vstupní chodba evokuje mořské pobřeží s majákem a vstupy do jednotlivých kabinek potom vstup na palubu lodě. Vlastní vany jsou v podobě loděk na mořské hladině a vedle nich pomáhají odvádět pozornost dětí umělé rybičky ve skleněných válcích s probublávající vodou. Naproti vanám jsou televizory, ve kterých děti mohou sledovat pohádky nebo jejich oblíbené pořady.  Podlahovina v kabinkách je jako paluba – kajuta lodi – v dezénu dřeva. Dokonalou iluzi „jiného světa“ dokreslují stovky hvězd v podobě mikrožárovek umístěných přímo nad vanami, v čekárně a na chodbě. V přízemí jsou instalovány celkem 4 tradiční nerezové vany a 8 odpočinkových kabinek. Jedná se o nejmodernější prototypy van vyrobených na míru. Unikátní ohřev dvouplášťových van pomocí páry i napouštění vody do dvou hladin podle vzrůstu dítěte je automatické. Výška hladiny je snímána ultrazvukovými senzory ve stropě. Vše je řízeno vysoce sofistikovaným systémem, který ulehčuje práci pracovníkům obsluhujícím vanu a zároveň zajišťuje bezpečnost poskytování procedury. Součástí van je také designově řešené odsávání CO2, který uniká z hladiny u minerální vody a mohl by dětem při vdechnutí způsobit zdravotní problémy. V celém technologicky propracovaném systému se podařilo skloubit funkčnost i moderní design a potvrzuje se, že klasické koupele v uhličité vodě mohou být poskytovány v nové podobě a navíc s větším efektem. Náklady na realizaci balneoprovozu dosáhly 15 mil. Kč.   

Nový balneoprovoz s uhličitými koupelemi je vrcholem přeměn a modernizace dětských léčeben v Luhačovicích, což odpovídá dlouhodobému záměru zkvalitňovat lázeňskou péči.

Ubytování je v současné době zajišťováno v pokojích odpovídajících kategorii tříhvězdičkového hotelu. Všechny pokoje pro děti od 1,5 roku s doprovody jsou nyní vybaveny moderním příslušenstvím a novým nábytkem. Ve stejném standardu byla provedena i modernizace penzionu Rodina rovněž určeného dětem s doprovody. Dětem starším 6 let, které absolvují pobyt bez doprovodu rodičů, jsou v dětské léčebně Miramonti k dispozici pokoje s novým nábytkem a televizory včetně WiFi připojení přímo na pokojích.

Další informace jsou na webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz.

PROČ je Vincentka tak účinná?

Minerální voda Vincentka je mimořádně účinná a pomáhá u řady nemocí. Pro laiky i profesionály bylo dlouho záhadou, PROČ je vlastně tak účinná, když minerálních vod s příznivým složením je celá řada a je tu i mořská voda a tisíce přípravků s jejím obsahem. Tajemstvím je, že právě u Vincentky se sešli všechny šťastné náhody a její léčivé i preventivní účinky prověřila staletí.

 

Osmolalita

Hovoří hlavní lékař akciové společnosti Lázně Luhačovice Jiří Hnátek: „Jednou z největších výhod Vincentky je její osmolalita. Osmolalita je látkové množství osmoticky aktivních částic rozpuštěných v kilogramu vody. V krvi (plasmě) jsou nejdůležitějšími takto rozpuštěnými látkami ionty (natriumkaliumchloridy a další), cukry (glukosa), močovina. Osmotickým tlakem 634,7 kPa se Vincentka blíží osmolalitě lidské krve a nitrobuněčných tekutin. Je to velmi silně mineralizovaná, hydrouhličitano-chlorido sodná, jodová minerální voda se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. Obsahuje ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, chloru, jódu a železa. Železo je však před stáčením do lahví odstraňováno. Celková mineralizace dosahuje 10050 mg/l. Obsahuje i biogenní prvky, jakými jsou lithium, rubidium, cesium, měď, zinek, vanad, chrom, kobalt ve fyziologickém poměrném zastoupení. Vdechování (inhalace) Vincentky má lokální antiseptický účinek, který způsobuje síra v oxidované i redukované formě. Dále voda snižuje množství hlenu při hypersekreci, působí i jako expektorans – hlen je řidší a snadněji se odkašlává. Jodobromové solanky obsahují jodidové ionty, které působí mukolytický, expektoračně a protizánětlivě.“

Vincentka je svým původem mořskou vodou, ale svým složením, obohacením dalšími minerálními prvky, oxidem uhličitým a zředěním podzemní vodou více než trojnásobně, se od mořské vody liší. Mořská voda má cca 35 g solí na litr, Vincentka cca 10 g/l. Navíc to moře, z kterého Vincentka pochází, bylo pravěké třetihorní a neznečištěné. S nadsázkou se říká, že Vincentka obsahuje téměř celou Mendělejevovu periodickou tabulku prvků.

„Oxid uhličitý a soli ve Vincentce mají schopnost rozpouštění hlenů. Málokdo asi ví, že ji inhalují i čínští dopravní policisté, protože jim pomáhá vykašlat hleny a smogové částice z průdušek. V našem Inhalatoriu v Lázních Luhačovice podáváme Vincentku pacientům, kteří mají spastický nález na průduškách. Nejprve mu podáme bronchodilatační lék určený k roztažení průdušek a následně jde inhalovat čistou minerálku,“ dodává J. Hnátek.

 

Všelék?

Vincentka je označována také jako „lék našich babiček“. Vincentka svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Je doporučená na pitné a inhalační kúry při onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby žaludku, dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetu mellitus, chronické pankreatitidě. Pomáhá regenerovat i vnitřní prostředí člověka po velkých ztrátách potu (sport, těžká fyzická práce, horečnatá onemocnění) a upravuje metabolismus po alkoholových excesech. Jeden doušek Vincentky postačí na uhrazení denní dávky jódu, může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí (0,25 l denně) a je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné ženy a rekonvalescenty. Doporučuje se také proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejích recidiv. Vincentka se osvědčila jako výborný prostředek hlavně v zimních měsících v období chřipkových epidemií a onemocnění dýchacích cest, kdy přináší úlevu v podobě zlepšeného dýchání. Neocenitelným pomocníkem se však Vincentka stává i pro alergiky, kterým přináší úlevu celoročně a nejvíce právě v období pylové sezóny. Tato minerálka pomáhá k obnově přirozeného prostředí nosních sliznic a zlepšování dýchání. Je určena na pitné kúry, kloktání, k inhalacím a koupelím. Měla by se podávat dvakrát denně nalačno, v dávce 2,5 – 3,5 dcl. Pitná kúra by měla trvat 15 – 20 dní.

 

Kde se vzalo v Luhačovicích moře

Jan Šumšal, ředitel společnosti Vincentka, a. s. vysvětluje: „Geologické podloží širokého okolí Luhačovic tvoří flyše (račanská jednotka magurského flyše). Jsou charakteristické střídajícími se vrstvami pískovců, slepenců a jílovců. Ty jsou značně neprostupné pro vodu, díky čemuž došlo v hloubce k uchování zbytkové vody třetihorního (pleistocenního) moře. Tektonické poruchy v neprostupných horninách (nezdenický zlom v širším okolí Luhačovic) umožňují výstup vod k povrchu. Různé cesty výstupu tak vedou k rozličnému složení zdejších kyselek (známo je jich 17 a jeden sirný pramen). Nejvěhlasnějším z nich je Vincentka, lidově Slanica, kdysi známa také jako Hlavní pramen. V Lázních Luhačovice se používá k pitným léčbám a inhalacím. Vydatnost pramene se pohybuje mezi 10 až 12 l/min. Vincentka vyvěrá na severním úpatí Velké Kamenné (384 m), je svedena do vlastní haly u velké kolonády na Lázeňském náměstí. Vincentka pramení v centru města uprostřed kolonády na břehu říčky Šťávnice. Původem je to vlastně zbytková mořská voda z pravěkého třetihorního moře, která zůstala uvězněná mezi vrstvami hornin pod Luhačovicemi. Ze zemských hlubin ji obohacuje oxid uhličitý a ředí se obyčejnou podzemní vodou. Při své cestě na povrch prochází různými vrstvami hornin a rozpouští stopové prvky, takže nakonec obsahuje takovou širokou škálu prvků jako málokteré jiné minerální vody.“

 

Historie prověřila účinky Vincentky

Jméno Vincentka pochází od hraběte Vincence (z rodu Serényiů), který dal v Luhačovicích koncem 18. století postavit první léčebná a ubytovací zařízení. Název Vincentka se objevil v roce 1792. Historie prodeje Vincentky v lahvích má téměř 200 let a sahá do roku 1820. Historie lázeňství v Luhačovicích však sahá až do roku 1590.  Akciová společnost Vincentka prodává ročně více než 4 miliony 0,7 l lahvových balení Vincentky. Hlavním odbytištěm je domácí trh, ale v současnosti se Vincentka vyváží i do dalších 6 zemí – na Slovensko, do Číny, Ruska, na Ukrajinu, do Estonska a v menším množství do Maďarska.

V Luhačovicích existují tři prameny nazvané Vincentka. Jsou to Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zvelebování jména Vincentka se v současnosti dělí dvě společnosti – akciová společnost Lázně Luhačovice, která má práva na lázeňský způsob využívání Vincentky přímo v Luhačovicích a akciová společnost Vincentka, která má práva na její plnění do lahví a prodej. Jako zdroj pro lahvování a stáčení je od roku 1991 používaná Nová Vincentka s vydatnosti 30 litrů za minutu.

 

Více informací je na www.vincentka.cz.

Inverze se snáz překonávají na čistém vzduchu v lázních

Po oživení v předcházejících letech se v roce 2016 v Lázních Luhačovice, a. s., zvýšil počet hostů i přenocování. Loni akciovou společnost Lázně Luhačovice navštívilo 34 tisíc hostů, což je nejvíce v historii. Růst byl zaznamenán i přesto, že některé kapacity nemohly být využívány kvůli menším rekonstrukcím. Příznivě se na této situaci odrazila také skutečnost, že pravidla pro přiznávání i schvalování lázeňské péče se od roku 2015 nezměnila.

„Podle očekávání rostly léčebné pobyty dospělých i dětí hrazené zdravotními pojišťovnami, u kterých se nezměnily podmínky pro jejich přiznání. Již tradičně bylo nejvíce pacientů, kteří přijeli za léčbou dýchacích cest, pro níž mají Luhačovice mimořádně příznivé podmínky,“ říká Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a. s., a dodává: „I přes naši maximální snahu a částečné navýšení kapacit se v letních a podzimních měsících, kdy byla poptávka nejvyšší, nepodařilo uspokojit všechny pacienty. Proto opět radíme všem zájemcům o pojištěnecký pobyt v našich lázních, aby se jej snažili nasměrovat do zimních měsíců. V tomto období je více volných kapacit a je předpoklad, že bude uspokojen každý pacient. Výrazně se také ušetří, protože řadu kapacit lze právě v zimě využít bez doplatku, což je však v omezené míře možné po celý rok. Navíc u chronicky nemocných je zima zvlášť vhodná pro lázeňskou léčbu, protože zvýšenou zátěž v podobě inverze mohou lépe překonat na čistém vzduchu v Luhačovicích.“

Dále upozorňuje, že i u komplexní lázeňské péče dětí je nejvýhodnější zimní období. Konkrétně až do 22. března 2017 se za vyšší standard ubytování neplatí žádné příplatky. „U dětských léčeben v Luhačovicích se loni zvýšila obsazenost i kvalita poskytovaných služeb. Přispělo k tomu nejen poskytování uhličitých koupelí přímo v budově léčebny, ale i rozšíření ubytovacích kapacit o vilu Vlastimilu. Patrný byl i růst zájmu o léčbu dětí školního věku bez průvodce.  Rodiče se již přesvědčili, že výuka na základní škole při dětských léčebnách je srovnatelná s ostatními základními školami a přínos léčby na zdraví dítěte již převážil nad jejich obavami ze zameškání školní výuky,“ rekapituluje J. Dědek.

Jednou z hlavních priorit je v Lázních Luhačovice, a. s, dětské lázeňství. Do jeho rozvoje se proto postupně investuje. Po rekonstrukci ubytovacích, stravovacích i léčebných prostor zbývalo už jen zbavit dětskou léčebnu závislosti na té dospělé. Dosud byly děti na uhličité koupele převáženy, což výrazně snižovalo komfort jejich pobytu. „V loňském roce jsme dokončili projekt nového balneoprovozu, ve kterém jsou poskytovány uhličité koupele dětským pacientům. Cílem bylo přivedení přírodního léčivého zdroje přímo do objektu dětské léčebny Miramonti a díky změně prostředí zajištění větší účinnosti těchto koupelí,“ popisuje J. Dědek.

Za tento projekt získala akciová společnost Lázně Luhačovice od Evropského svazu lázní jako vůbec první společnost v České republice prestižní certifikát za vítězství v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v oblasti léčebného lázeňství.

Akciová společnost Lázně Luhačovice je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením a má uzavřeny smlouvy o lázeňské péči se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice. U dospělých osob se léčí především nemoci dýchacího ústrojí a dále poruchy pohybového aparátu, nervová onemocnění, onemocnění trávicího ústrojí, výměny látkové (cukrovka), nemoci oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Lázeňská léčba je poskytována také dětem již od 1,5 roku s doprovodem, školákům a dorostu až do 18 let.  U dětí se léčí nemoci dýchacího ústrojí, obezita, nemoci trávicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění.

Další informace jsou na webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz.

Zlevněné pobyty v Luhačovicích na rok 2017 jsou k dostání už jen pár dní

Atraktivní nabídka až 20 procentních slev za včasné objednání pobytu na rok 2017 v Lázních Luhačovice platí jen do 19. prosince 2016. Základem first minute nabídky na příští rok jsou tradiční a osvědčené produkty i jeden úplně nový pobyt.  Nechybí ani velikonoční, vánoční, adventní nebo silvestrovské pobyty s bohatým programem. Novinkou příštího roku je Víkend pro single cestovatele v hotelu Alexandria. Informuje o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice.

LL-Jurkovič726

„Naší snahou bylo odlišit se od ostatních wellness pobytů na trhu a ukázat, že relaxace bez partnera nebo přátel nemusí být nuda. Ve vybraných víkendech u tohoto netradičního pobytu připravujeme organizovaný program s profesionálním koučem s cílem přiblížit lázně singles a sólo hostům, kteří mohou během společných aktivit, procházek či večeří poznat nové lidi a přátele. I příští rok jsme do nabídky zařadili pobyt Ve víru tance s Janem Onderem a Lucií Hunčárovou, oceněný produkt z posledního ročníku celostátní soutěže Velká cena cestovního ruchu. Součástí nabídky budou opět pobyty spojené s kulturními programy a letními festivaly,“ vysvětluje J. Dědek.

 

Dodává, že k nejžádanějším patří tradičně pobyty v době zahájení hlavní lázeňské sezony, červencového Festivalu Janáček a Luhačovice nebo během Dnů slovenské kultury.

u_MG_0768

„Lístky a zvýhodněné permanentní vstupenky, které vám zajistí ta nejlepší místa, vám rádi zarezervujeme. Rádi vás uvítáme i v případě, že budete chtít přijet jen na pár dní. V takovém případě by vaše představy o nevšedních zážitcích a komfortu měl nejlépe splnit ALEXANDRIA**** Spa & wellness hotel, který se stal pro řadu našich hostů synonymem luxusních wellness víkendů. Jakýkoli pobyt můžete kromě klasických pokojů strávit i v našich apartmá s nejvyšším standardem ubytování. V novém katalogu Léčba, relaxace, dovolená, wellness 2017 najdete také to nejlepší z nabídky Léčebných lázní Jáchymov. Právě nyní můžete získat za rezervaci vašeho pobytu na příští rok až dvacetiprocentní slevu FIRST MINUTE. Ušetříte tak i několik tisíc korun a budete mít nejširší výběr kapacit i termínů. Její využití je časově omezené a platí jen do 19. prosince 2016,“ upozorňuje J.Dědek.

 

Hledáte-li vhodný dárek k Vánocům, narozeninám nebo k výročí, Lázně Luhačovice vám rády připraví dárkový poukaz na jakýkoli pobyt, zážitkový balíček nebo třeba romantickou večeři ve Francouzské restauraci. Rozhodnout se můžete i pro peněžní dárkový poukaz na vámi zvolenou hodnotu. Stejně jako v předcházejících letech získá i v dalším roce každý host akciové společnosti Lázně Luhačovice po příjezdu slevovou knížku, s níž výrazně ušetří ve wellness centru, bazénu v Centrálních lázních nebo při objednání výletů. Řadu dalších slev v partnerských prodejnách v Luhačovicích lze čerpat po předložení klientské karty. Katalog pobytů vám lázně na požádání rádi zašlou na vaši adresu. Podrobné informace a objednávky pak naleznete na www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz. Zajímavé tipy, novinky a postřehy hledejte i na Facebooku Lázní Luhačovice, a. s., a hotelu Alexandria.

Jan Onder a Lucie Hunčárová (1)

Lázně Luhačovice, a. s., jsou to pravé místo na zdravotní dovolenou a odpočinek. Kromě lázeňských pobytů je to ideální místo pro strávení wellness víkendů a relaxačních pobytů. Navíc lákají zachovanými díly nejvýznamnějšího slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviče a účinky tamních minerálních pramenů na čele se světoznámou Vincentkou. Tu si můžete z Luhačovic odnést i jako suvenýr v lahvích. Vincentka se prodává i v nosních sprejových aplikátorech a jako koncentrát na výplach dutin, je přidávána do zubních past, pastilek, sirupů, hydratačních krémů a sprejů Vincentka. Lázně Luhačovice, a. s., jsou největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Léčí se zde onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, látkové výměny (cukrovka), oběhového ústrojí a onkologická onemocnění.

 

Závěr roku je nejkrásnější v lázních a na horách

Závěr roku se stal jedním z nejoblíbenějších termínů pro rekreační, turistické a lázeňské pobyty. Strávit Silvestra na horách, či ve wellness zařízeních již není módní, ale přímo zdravotní a hlavně relaxační záležitostí. Odpadnou starosti a zbytečné náklady spojené s oslavami závěru roku a vše se to přesune na profesionální personál ve vybraných horských, městských či lázeňských hotelích. Živá hudba, kvalitní gastronomické speciality, relax ve vířivkách a bazénech, neznečištěné prostředí plné kyslíku, lehké sportování či procházky a relax – taková je trendová představa o trávení vzácného volného času během Adventu, Vánoc, či Silvestra. Nejatraktivnější termíny a kapacity bývají vyprodány již v létě, ale pár míst se ještě najde i teď.

 

Přinášíme vám ověřené tipy na odpočinek v těch nejatraktivnějších zařízeních cestovního ruchu v Čechách i na Slovensku. Vánoční a Silvestrovské pobyty přichystaly světoznámé Lázně Luhačovice, Bohemia-lázně, Karlovy Vary či Bardejovské lázně. Nebo se na závěr roku vydejte do metropole, jakou je Praha. K dispozici zde máte síť hotelů SIVEK HOTELS, kde si budete užívat luxus, gastronomii i fakultativní výlety. Sázkou na jistotu je největší slovenská síť hotelů Sorea, jejíž všechna větší zařazení mají své wellness. Většina z nich je situována v nejatraktivnějších lokalitách – Vysokých a Nízkých Tatrách či Slovenském ráji. Dlouholetým magnetem cestovního ruchu jsou i Bojnice s krásným zámkem a největší ZOO na Slovensku.

 images-zima-zima-6

Lázně Luhačovice jsou v zimě pohádkové

Silvestrovské pobyty v Lázních Luhačovice, a. s., patří k nejoblíbenějším a stálí klienti si je rezervují i rok dopředu. I letos je o Luhačovice enormní zájem, a pokud si chcete i vy vychutnat závěr roku v jejich čarokrásném prostředí s nezaměnitelnou architekturou Dušana Jurkoviče, máte jednu z posledních možností koupit si pobyt. Na prodej zbývají už jen poslední místa. Neváhejte, v ceně pobytu na vás čeká i silvestrovský galavečer ve společenském domě s moderátorem Alešem Cibulkou, vystoupí i Standa Hložek, ABBA Chiquita Revival a další.

Celkem vyprodaný je již hotel Alexandria – vlajková loď wellness pobytů, ale plno hlásí i Jurkovičův dům, Dům Bedřicha Smetany, Jestřabí, Alpská růže, Vila pod Lipami, Myslivna, Riviera… Volná místa jsou ještě v hotelu Palace a loni zrekonstruovaném lázeňském hotelu Morava. Silvestrovská lázeňská kúra v Moravě od 27. 12. 2016 do 2. 1. 2017 (šest nocí) klienta vyjde v dvoulůžkovém pokoji od 7 580 Kč do 9 020 Kč. V ceně je i silvestrovský galavečer ve společenském domě (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj). Silvestrovský balíček dále zahrnuje: 6-krát ubytování, 6-krát snídani formou bufetu, 1-krát slavnostní uvítací večeři, 3-krát večeři, 1-krát sváteční novoroční večeři, lázeňský program, 1-krát konzultaci s lékařem, 1-krát přírodní uhličitou koupel, 1-krát bublinkovou koupel s přísadou dle vlastního výběru, 1-krát klasickou masáž (částečnou), 3-krát inhalaci (individuální), denně pitnou kúru léčivých minerálních vod.

Nejen Silvestr je již většinou vyprodaný, ale i Adventní pobyty. Volný je ještě Advent v Alexandrii v termínu 27. 11. – 18. 12. 2016 a poslední místa v Jurkovičově domě. Zůstává také několik volných míst výjimečného pobytu Vánoce v Alexandrii. Obrovský zájem o tyto oblíbené pobyty v závěru roku v Lázních Luhačovice je důkazem, že Silvestr nemusí být jen o hluku a množství lidí na náměstí, ale dá se strávit i příjemně, v atraktivním prostředí lázní. V úvodu roku 2017 je k dispozici Novoroční lázeňský pobyt v hotelu Palace.
Lázně Luhačovice, a. s., jsou největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Léčí se zde onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, látkové výměny (cukrovka), oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Kromě lázeňských pobytů je to ideální místo pro strávení wellness víkendů a relaxačních pobytů.

 

Bardejovské lázně připravily bohatý program

Užijte si závěr roku v luxusu a s relaxací ve wellness, jaký nabízejí jen Bardejovské lázně, a. s. Premiéru bude mít Silvestr s Jadrankou v letos otevřeném čtyřhvězdičkovém kongresovém hotelu Alexander, ale k dispozici je i Silvestrovský pobyt se slavnostním Galavečerem v hotelu Ozón. Silvestrovské pobyty jsou v Bardejovských lázních plné atraktivních benefitů a doprovodných akcí. V nabídce jsou pobyty od 27. 12. 2016 do 5. 1. 2017 na 3 až 6 nocí. Zahrnují slavnostní silvestrovský večer se začátkem v 19.00 hodin s moderátorem, živou hudbou, tombolou a zajímavým kulturním programem. K dispozici je hostům během večeře vždy na 2 osoby láhev vína a sektu, teplý a studený bufet a minerálka. Jako bonus je připraven velký ohňostroj a dárek pro každého.

V Bardejovských lázních je již tradicí přivítat Nový rok ve společnosti lázeňských hostů. Silvestrovské pobyty v nejluxusnějších pokojích v hotelích Alexander, Ozón a Astória začínají od 235 eur na 3 noci pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, 6 nocí vyjde na 430 eur. Dvouhvězdičkové pokoje během závěru roku v Astorii začínají od 190 eur na osobu a 3 denní pobyt. Kromě atraktivního programu během silvestrovského večera pobyty již mají v ceně volný vstup do wellness, klasickou masáž, minerální koupel, solnou jeskyni, rašelinový zábal, přísadovou koupel nebo hydromasáž. Jako extra bonus je welcome drink, volný vstup na kulečník, taneční zábavy s živou hudbou denně od 19:00 hod., bezplatný internetový přístup, parkování gratis, taneční vystoupení, hudební odpoledne při domácím štrúdlu, večer slovenských specialit a folklórní vystoupení. Návštěvníci se mohou těšit i na novoroční koncert. Mezi doplňkové služby za poplatek patří silvestrovské slavnostní líčení pro dámy, volně prodejné procedury – manikúra, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, bowling, party doplňky a konfety, BEAUTY STUDIO a jiné.

Lázně nezapomínají ani na nejmenší klienty. Pro děti připravily dětský koutek, dětskou postýlku bezplatně a babysitting na požádání od 3 let od 9:00 do 15:00. Čekají je i koláčky na recepci hotelu Ozón od 28. 12. do 31. 12. 2016 vždy o 16:00 a zabavit se mohou při malování na obličej. Dostanou i silvestrovské konfety a party doplňky, například čepice a trubky. Sleva pro děti do 15 let je 20 % z ceníkových cen. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají pobyt grátis. Dětskou postýlku poskytnou na požádání bezplatně.

Bardejovské lázně v posledních letech rozšířily nabídku svých služeb a tak si každý návštěvník může kromě tradičních lázeňských procedur vychutnat i možnosti wellnessu, relaxace či zkrášlovacích programů. Více než 60 % kapacity hotelů je propojeno spojovací chodbou a klient tak mezi nimi přejde suchou nohou. Propojené jsou hotely Ozón, Astória, Alžbeta a od ledna i nový hotel Alexander. Nejvíce pramenů (10), které vyvěrají na jednom území, je právě v Bardejovských lázních. Lázně se vyznačují i ​​kvalitní stravou, procedurami, kvalifikovaným personálem, doplňkovými službami a mnoha dalšími lákadly. Nejatraktivnějším zařízením je Wellness spa v hotelu Ozón s vodním a saunovým světem. I kongresový hotel Alexander má své vlastní wellness, i když o něco menší než Ozón, které však mohou hosté Alexandra také zdarma využívat.

Mnozí návštěvníci tráví závěr roku v Bardejovských lázních opakovaně. Lázně jsou zároveň základnou na lyžování, ať už v lyžařském středisku Regetovka, nebo v Polsku. Stejně tak mohou návštěvníci absolvovat výlety do Polska, ale i do města UNESCO – Bardejova a bezprostředního okolí lázní. Bardejovské lázně jsou ideálním místem i pro kongresy, firemní školení, konference, pracovní setkání, recepce, teambuildingy, workshopy, prezentace, pracovní a relaxační pobyty, ale i rodinné oslavy a svatby.

 

Během zimy si užijete nezapomenutelné zážitky se SOREOU

V hotelech sítě SOREA si můžete vychutnat zasloužený odpočinek i během zimní sezóny téměř po celém Slovensku. Mezi nejoblíbenější patří hotely v blízkosti sjezdovek, kde si po celodenním lyžování můžete dopřát relaxaci ve wellness. V Jasné na vás čeká 49 km perfektně upravených sjezdovek různých obtížností, které poskytnou prostor i těm nejmenším lyžařům. Na vrchol Chopku se dopravíte nejmodernějšími lanovkami Funitel nebo 15 místnou kabinkou. Jasná Nízké Tatry jako největší lyžařská aréna s výbornými podmínkami pro zimní sporty na Slovensku nabízí na severní i jižní straně Chopku nekonečné možnosti aktivit, zábavy a aktivního odpočinku. Vždy upravené sjezdovky si na vás počkají i ve Vysokých Tatrách. Když k tomu připočtete ještě 6,5 km carvingovou trať, máte se opravdu na co těšit. Pro běžkaře jsou k dispozici tratě dlouhé až 26,5 km. Vybrat si můžete mezi nejvýše položeným lyžařským střediskem Štrbské Pleso nebo slunečním lyžováním v Lomnickém sedle. Na Skalnatém plese myslí i na rodiny s dětmi a poskytují službu, kterou jistě rádi využijí více lyžující rodiče – babysitting v Indoor fun park Kamzíkovo. Společně si pak můžete užít křest sněhové vločky, který se každoročně koná 31.12. na Štrbském plese.

Po všech těchto aktivitách je však třeba nasbírat síly na druhý den. Nejlépe v příjemně vyhřátém hotelovém pokoji. V hotelech SOREA si každý z hostů může dopřát potřebný odpočinek i regeneraci. Z 11 hotelů má 9 svůj domov mezi nejvyšším pohořím na Slovensku. Vysoké Tatry ukrývají hotel *** SOREA TRIGAN, hotel *** SOREA URÁN, hotel *** SOREA TITRIS, hotel *** SOREA HUTNÍK I. a hotel ** SOREA HUTNÍK II. Všechny jsou oceněny Certifikátem „Zařízení přátelské k dětem a rodinám“ v rámci projektu „Vstupte s dítětem“. Pro ty, kteří upřednostňují klidné prostředí, jsou vhodné hlavně rodinné hotely SOREA HUTNÍK I a II v Tatranských Matliarech. Jejich výhodou je lyžařský vlek pro děti a začátečníky přímo před hotelem a doprava SKIBUSem k okolním sjezdovkám.

Pokud si vyberete některý z pobytových balíčků, můžete si užít i vstup do Wellness centra. A to v hotelech SOREA TITRIS, URÁN a TRIGAN. V hotelu SOREA URÁN, v těsné blízkosti špičkového střediska s nejdelší sjezdovkou na Slovensku – v Tatranské Lomnici, na vás čeká Wellness URANIA. Wellness centrum s nerezovým relaxačním bazénem s vodními atrakcemi a s dětským bazénem se skluzavkou. Samozřejmostí je nabídka masáží či sauny. Vodní a saunový svět AQUA Relax v Hotelu SOREA TITRIS nabízí odpočinek v bazénu s perličkovou masáží a vodními tryskami. Děti se vyřádí v 36 metrovém tobogánu, vodním hřibu nebo zrychlovacím kanálu. Svou výjimečnost si hotelový wellness nese v nabídce saun – bio sauna s bylinkami vás nejen zahřeje, ale rozhodně i podpoří vaše zdraví. Stejně s možnostmi na odpočinek nezaostává ani hotel SOREA TRIGAN s jeho WELLNESS SVĚTEM REGENERACE A ODPOČINKU. Nachází se u známého tatranského Nového Štrbského plesa. V nabídce má relaxační bazén s vodními atrakcemi, dětský bazének, sauny, fitness, masáže, zábaly a odpočívárnu s přímým výhledem na Tatry.

V Nízkých Tatrách si každý zamiluje hotel *** SOREA SNP, hotel ** SOREA MARMOT a hotel *** SOREA MÁJ. Hotel SOREA SNP se nachází jen pár kroků od sjezdovky Bílá pouť v Jasné. Už ráno vás rozmazlí bohatou bufetovou snídaní v prosklené sluneční restauraci s výhledem na vrcholy Nízkých Tater, která vás nastartuje na tu správnou lyžovačku. Večer unavené nohy a tělo zregenerujete v sauně nebo relaxačními procedurami, jako masáž lávovými kameny, reflexní masáž chodidel, rašelinový zábal, skořicový zábal či celková masáž. V případě potřeby je k dispozici půjčovna lyží i servis v prostorách hotelu, které nabízejí 10% slevu pro ubytované. Hotel SOREA MARMOT je zase v blízkosti kabinkové lanovky v Jasné. Pro ubytované zajišťuje půjčovnu lyží a odvoz k vlekům, je vhodný i pro lyžařské školy. Nedaleko skicentra OPALISKO se nachází hotel SOREA MÁJ. Jeho návštěvníci zde najdou i termální vodu „z Máje“ vynikající pro odpočinek těla a dobrý spánek. Ti, kteří nenechají veškerou energii na svahu, si přijdou na své v JUMPING centru při aerobních cvičeních doprovázených motivující hudbou.

Abychom však nezůstali jen u krás Tater, kvalitní lyžování si užijete i v nádherném prostředí Pienin. Klidné, rodinné přístřeší v údolí minerálních pramenů zde poskytuje hotel ** SOREA ĽUBOVŇA. Kromě toho má hotel v seznamu výhod i skiservis, půjčovnu lyží i snowboardů či školu lyžování. Pokud by vaše srdce pookřálo více při slově wellness než lyžování, příjemný zimní relax najdete v hotelu **** SOREA REGIA v Bratislavě na hradním vršku, konkrétně v jeho hotelovém relax centru BAANTHAI. I rozhodný zauvažuje při jejich široké nabídce luxusních thajských masáží.

FOTO: SOREA a TMR/Marek Hajkovský

 

Více informací je na: www.LazneLuhacovice.czwww.HotelAlexandria.cz, www.kupele-bj.sk, www.bohemia-lazne.cz, www.sivekhotels.cz; www.sorea.sk

 

.

Lázně Luhačovice lákají Slováky jako atraktivní zaměstnavatel

Lázně Luhačovice, a. s., si dlouhodobě udržují pozici Slováky nejnavštěvovanějších českých lázní. Zároveň však poskytují Slovákům i možnost dobrého zaměstnání v atraktivním prostředí světoznámých lázní. Ze současných 600 osob, které akciová společnost Lázně Luhačovice zaměstnává, je 32 původem ze Slovenska. Pravděpodobně jde i o nejvyšší počet Slováků zaměstnaných v jedněch z českých lázní. Společnost hodlá počty zaměstnaných Slováků zvyšovat a nahradit tak úbytek českého personálu, který dlouhodobě chybí, hlavně kvůli práci v Německu a Rakousku. Informoval o tom výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Jiří Dědek.

u_alexandria_2011_638
„Luhačovice nejsou jen cílem lázeňských a wellness pobytů, či jednodenních výletů, ale více než 100 let i tradičním zaměstnavatelem Slováků a místem setkávání české a slovenské kulturní a politické reprezentace. Důvodem je jazyková, kulturní a geografická blízkost a bohatá historie vzájemných vztahů. Luhačovice jsou po silnici vzdáleny pouhých 25 km od hraničního přechodu Drietoma – Starý Hrozenkov, 54 km od Trenčína a 165 km od Bratislavy. Tato blízkost zatraktivňuje Luhačovice, neboť umožňuje zaměstnancům bezproblémové dojíždění z místa trvalého bydliště například na celý týden. Slováci v Luhačovicích nejčastěji zastávají pracovní pozice fyzioterapeutů, dále masérů a všeobecných sester,“ konstatoval J. Dědek.

Přírodní uhličitá koupel-z

Poukázal také na to, že zaměstnávání Slováků je bezproblémové, v ČR se uznávají doklady o vzdělání a praxi. Zkušenosti s nimi jsou velmi pozitivní. „V současnosti bychom rádi posílili tým a proto i na Slovensku hledáme nové pracovníky. Zájem máme o fyzioterapeuty, lékaře, maséry, číšníky, servírky a kuchaře. Lázně mohou nabídnout i ubytování za velmi přijatelné sumy. V současnosti navíc proběhly a probíhají rekonstrukce ubytovacích kapacit s cílem zvýšit jejich standard na vyšší úroveň,“ konstatoval J. Dědek.

LL-diagnostika

Slováky oslovuje, vedle historie, i geografická blízkost, když do Luhačovic mají mnozí blíže než do slovenských lázní. Ubytování a služby uspokojí jak milovníky luxusu, tak i klienty upřednostňující cenově dostupný standard. V neposlední řadě je pro ně lákadlem jedinečnost a vzácnost Luhačovických minerálních vod. V posledních letech se pobytová návštěvnost Lázní Luhačovice ustálila na čísle kolem 2000 Slováků ročně. V posledních letech přitom využívá služeb společnosti více než 30 000 klientů. Klientelu tvoří z téměř 90 % domácí a z cca 10 % zahraniční hosté převážně z Rakouska, Slovenska, Německa, Izraele, Ruska, USA, Kanady a dalších sousedních evropských zemí. Pravidelnými hosty Lázní Luhačovice jsou přední osobnosti politického, společenského a kulturního života České republiky, předseda vlády, parlamentu, poslanci, umělci, významní podnikatelé a manažeři.

zaujimavosti-den-mesta-Europa (1)

Jedním z hlavních lákadel pro slovenské návštěvníky jsou díla architekta Dušana Jurkoviče, ke kterým patří například Jurkovičův dům, Vila Chaloupka, Vila Jestřabí, Vodoléčebné lázně, Říční a sluneční lázně a Hudební pavilon. Jen málokdo přitom ví, že tato díla byla vytvořena během pouhých tří let. Čeští a slovenští buditelé hledali počátkem 20. století protipól Karlových Varů a právě s tím souvisí příchod a působení Dušana Jurkoviče v Luhačovicích. Kromě Jurkoviče zde působily začátkem minulého století další dvě významné osobnosti – národní buditel, lázeňský lékař a iniciátor setkání Čechů a Slováků MUDr. Pavel Blaho a správce Cyril Holubi, který založil v Luhačovicích místní odbočku spolku českoslovanské jednoty.

Lázně Luhačovice, a. s. – profil společnosti

Akciová společnost Lázně Luhačovice byla založena v roce 1992 a patří mezi největší lázeňská zařízení České republiky. V oboru léčby dýchacích cest jsou profilovým a hlavním léčebným zařízením. V současnosti disponuje ubytovací kapacitou 1300 lůžek v 7 hotelech, z toho je 500 lůžek v kategorii 4 hvězdičkových hotelů, 10 penzionech a 2 dětských léčebnách. Služby poskytuje v průměru 550 zaměstnanců, z toho je 17 lékařů a 170 osob zdravotnického personálu. Akciová společnost byla osmkrát zařazena mezi 100 TOP obdivovaných firem České republiky. Lázně Luhačovice nabízejí svým hostům i zaměstnancům nejen lázeňskou léčbu, ale také možnost aktivního odpočinku, kulturní a společenské vyžití.

Lázně Luhačovice, a. s., a Léčebné lázně Jáchymov, a. s., společně tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice Spa & Wellness Nature Resorts.

Více informací: www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz.

Kontakt na personální oddělení pro zájemcev o zaměstnání:

Mgr. Vladimíra Juřeníková, personální manažerka, tel.: +420 577 682 204, e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz

 

Karlovy Vary čeká mimořádná sezóna, uplynulo 700 let od narození jejich zakladatele

Karlovy Vary se chystají na jednu z nejvýznamnějších sezón. V roce 2016 uplyne 700 let od narození zakladatele města, českého krále a římského císaře Karla IV. Tento státník se dlouhodobě umisťuje na nejvyšších příčkách významnosti českých a evropských dějin a proto není divu, že město, jehož název nese, připravilo na celý rok množství zajímavých akcí. Při plánování svého pobytu v Karlových Varech se nezapomeňte informovat, zda se tou dobou něco ve městě nekoná.
V souvislosti se 700. výročím narození Karla IV. se v Karlových Varech uskuteční 6 velkých akcí. Od 1. 5. 2016 do 30. 7. 2016 je to interaktivní výstava „Noc na Karlštejně“, ve dnech 6. – 8. 5. 2016 zahájení lázeňské sezóny, 3. – 4. 6. 2016 Mattoni karlovarský karneval, 18. 6. 2016 Karel ve Varech – hrané prohlídky, 2. – 4. 9. 2016 Dny evropského dědictví, 3. 9. 2016 Příběhy z obory – jak to bylo opravdu. Více o nich je na http://700.karlovyvary.cz/.
Ředitel společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, Jiří Sluka, k tomu říká: „Spojte zdraví a relax s kulturou a naplánujte si svůj pobyt v našich lázních během konání se některé z připravovaných kulturních akcí k 700. výročí narození zakladatele našeho města Karlových Varů. Atraktivita pobytu u nás se tak ještě zvýší a to při nezměněných cenách. Nejatraktivnější termíny spojené s konáním akcí se vždy vyprodávají mezi prvními. Mezi trvale nejoblíbenější termíny každoročně patří doba konání Mezinárodního filmového festivalu, či zahájení lázeňské sezony. Karlovy Vary však mají co nabídnout během celého roku a návštěvníci si zde vždy najdou zajímavé akce, podle svých zájmů. Ve Varech jsou stále výstavy v Galerii umění či v Becherově vile, k dispozici jsou i muzea Becherovky, sklárny Moser, Muzeum voskových figurín a výlety do okolí. V případě, že si klienti chtějí udělat delší výlety, k dispozici je jim naše vlastní cestovní kancelář Kaleidoskop Travel. Prodává i vstupenky na koncerty a to prostřednictvím portálu Infocentra Karlovy Vary www.vstupenky.karlovyvary.cz.“
Blízkost města Karlových Varů s hranicemi se Spolkovou republikou Německo nabízí řadu výzev v oblasti cestovatelských zážitků. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Drážďany s galerií Starých mistrů, nebo město hudebního skladatele Richarda Wagnera – Bayreuth, kde se snoubí historie s nákupy. Do těchto míst se z Karlových Varů návštěvníci dostanou v průběhu 2 hodin, proto jsou vhodné i na odpolední výlety. Další vyhledávaná místa jsou Praha a lázeňský trojúhelník, Český Krumlov a Mariánské Lázně se svou zpívající fontánou a možností zážitkové večeře v historických prostorách pivovarské restaurace Ve Skále. V blízkosti Karlových Varů je možnost navštívit hrad Loket, zámek Kynžvart nebo zámek Bečov s relikviářem sv. Maura.
„V zařízeních společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, najdete ubytování i s procedurami již od 1 125 Kč na den. Už od této ceny můžete u nás absolvovat kromě klasických léčebných pobytů i několikadenní wellness, relaxační, rehabilitační a regenerační pobyty. Jedním z tipů na dovolenou je i náš nový lázeňský program „Týden u Vřídla“. Program je cílený na odbourání stresu a aktivní odpočinek. V rámci tohoto programu můžete vyzkoušet novou zábalovou vanu Haslauer. Během této procedury se využívají unikátní terapeutické účinky vodní zábalové vany Haslauer a účinky přírodních produktů aplikovaných na tělo dle přání klienta. Klient se zabalí do jemné fólie, na které je nanesen zvolený olej, rašelina, či jiná přísada a ponoří se do membrány vodního lůžka. Fólie se díky jemnému tlaku vody zlehka přitlačí na tělo. Jednotlivé produkty, jako olej, či přísady, tak mohou velmi citlivě působit. Postupným přehříváním těla na doporučenou teplotu se získají terapeutické účinky, které jsou násobeny navozeným stavem beztíže. Zábalová vana je vhodná k léčbě pohybového aparátu, neboť uvolňuje svalové napětí, posiluje protizánětlivé procesy v těle, snižuje lokální otoky. Rozličně působí také zvolené přísady (jojobový, arganový, pupalkový, mandlový olej, nebo směsi olejů).
Karlovy Vary byly vždy synonymem exkluzivity, kvality a mysticismu kolem zdraví. Nepochybně jsou neobyčejnou turistickou destinací a výjimečnými lázněmi. Zejména rituál pití vody z Vřídla, který je nejznámějším a hlavním karlovarským pramenem, má zaručené účinky. Teplota Vřídla dosahuje 73 °C a tryská do výšky 12 metrů, přičemž každou minutu na zemský povrch vytryskne 2000 l vody.
„Základem léčení v naší společnosti Bohemia-lázně v Karlových Varech je pití karlovarské minerální vody. Na kvalitě přírodního léčebného zdroje je přímo závislá kvalita léčení. Karlovarské prameny se přitom řadí mezi nejefektivnější přírodní zdroje v Evropě. Na základě zdravotního stavu pacienta předepisuje lékař pitnou léčbu, i množství konkrétního pramene. Denní dávka minerální vody se pohybuje od 0,6 l a doporučuje se pít 3x denně vždy půlhodinu až hodinu před jídlem. Voda se pije ze speciálně upravených lázeňských pohárků přímo u pramenů pomalými, nevelkými doušky a při pomalé chůzi. Lékaři doporučují pomalou procházku. V případě léčby trávicího traktu se pitná kúra počítá jako hlavní procedura,“ vysvětluje J. Sluka.
Upozorňuje také na účinky minerální vody. Tento přírodní léčebný zdroj se používá k léčbě onemocnění zažívacího traktu, poruchy látkové výměny (cukrovka, vyšší hladina tuků v krvi, dna). Teplé prameny jsou využívány k pitné kúře, k výplachům a ke koupelím. Léčebné lázeňské pobyty probíhají v sanatoriu Kriváň a hotelích Slovan a Concordia, umístěných v blízkosti kolonád. Všechny kúry jsou poskytovány v nově vybaveném balneoprovozu s více než 45 druhy procedur. Bohemia-lázně Karlovy Vary, jako jedny z mála lázní nabízejí v rámci pobytu 24hodinovou lékařskou pohotovost a spolupracují se všemi zdravotními pojišťovnami. Hrazeny jsou léčebné lázeňské pobyty s programem diabetologickým, rehabilitačním a rekondičním po onkologických onemocněních. Pojišťovny neproplácejí redukční ani preventivní program. Pohodlí hostů zajistí možnost parkování ve vlastním parkovacím domě. Firmy mohou ke svým prezentacím či firemním setkáním využít klimatizovaný konferenční sál.
Další informace jsou na: www.bohemia-lazne.cz.

Vincentka v lahvích je stejně účinná jako přímo z pramene

Luhačovice ve světě proslavila světoznámá Vincentka – minerální voda z přírodního léčivého zdroje vyvěrající v Lázních Luhačovice. V Luhačovicích však vyvěrá celkem až 16 minerálních pramenů různého minerálního složení a existují zde celkem tři prameny nazvané Vincentka. Jsou to Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2.

 

Vincentka

Minerální voda původního pramene, dříve zvaného jako Hlavní, je k dispozici v hale vybudované v letech 1947 – 1948. Podává se studená i ohřívaná, používá se k pitné léčbě a inhalacím v Lázních Luhačovice. Kvůli vydatnosti 10 – 12 litrů za minutu se v současné době tento pramen již nevyužívá pro lahvování.

Nová Vincentka

Druhý pramen má podobné složení jako původní, ale díky vydatnosti 30 litrů za minutu je od roku 1991 využíván jako zdroj pro lahvování a stáčen. Tento vrt je hluboký 35 metrů a pochází z roku 1988.

Vincentka 2

Třetí z pramenů s vydatností 40 litrů za minutu je situován západně od Jurkovičova domu. Slouží jako rezerva pro léčebné účely, ale zatím (od r. 2011) není využíván.

 

Práva na plnění Vincentky do lahví a její prodej má akciová společnost Vincentka. Ředitel společnosti Jan Šumšal k tomu říká: ,,Název Vincentka se objevil v roce 1792. Pojmenována je podle hraběte Vincence ze šlechtického rodu Serényiů, který dal koncem 18. století v Luhačovicích postavit první léčebná a ubytovací zařízení. Historie prodeje Vincentky v lahvích sahá do roku 1820 a na lázeňské účely se využívá ještě déle. V lázeňství se používá zejména při inhalačních a pitných kúrách při nemocech dýchacích cest, hlasivek, poruchách látkové výměny, žaludečních vředech, chorobách dvanácterníku, při chronické pankreatitidě a diabetu. Vincentka obsahuje ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, chloru, jodu a železa. Železo je však před stáčením do lahví odstraňováno. Vincentka je 100 % přírodní produkt. Je to velmi silně mineralizovaná, jodová uhličitá minerální voda z přírodního léčivého zdroje, hydrogenuhličitan-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. Celková mineralizace dosahuje 9854 mg / l. Osmotickým tlakem 634,7 kPa se blíží osmolalitě lidské krve a nitrobuněčných tekutin.“

 

Dodává, že Vincentka je označována také jako „lék našich babiček“. Její léčivé účinky prověřili staletí. Vincentka je vhodná jako doplněk při detoxikaci organismu, jako cenný zdroj jódu a jiných důležitých minerálů potřebných pro zdravý životní styl. Obsahuje biogenní prvky, jakými jsou lithium, rubidium, cesium, měď, zinek, vanad, chrom, kobalt ve fyziologickém poměrném zastoupení. Vincentka je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné ženy a rekonvalescenty. Umožňuje rozpouštění hlenů na sliznicích dýchacích cest, žaludku a střevech svým obsahem a vyvážeností minerálních solí a biogenních prvků.

 

,,Stejnou účinnost, jako Vincentka přímo z pramene, má Vincentka v lahvích (0,7 l, nebo 0,33 l). Její složení je stejné, až na odfiltrování železa, které by při skladování způsobovalo zákaly. Balená Vincentka má dvouletou záruku a její účinky se při správném skladování bez přístupu světla ani po letech nesnižují. Právě tato balená Vincentka se používá v některých zdravotnických zařízeních (i na Slovensku) k inhalacím a výplachům, především pro alergiky. Kromě lahví se prodává také v nosních sprejových aplikátorech a jako koncentrát na výplach dutin. Přidávána je i do pastilek, zubních past, sirupů, hydratačních krémů a sprejů Vincentka,“ konstatuje J. Šumšal.

 

Dále uvádí, že Vincentka jako účinná pitná kúra se užívá 2x denně na lačno (před snídaní a večeří) v množství 250 – 350 ml po dobu 20 – 30 dní. V množství 25 – 30 ml může být používána na úhradu denní dávky jódu. Je možné ji také užívat preventivně v denní dávce 200 – 300 ml. Používaná je i na regeneraci po velkých ztrátách potu, díky svému obsahu minerálních solí. Kromě toho také neutralizuje překyselení žaludku, které vzniká např. po konzumaci vína, či kávy. Vhodná je také pro těhotné ženy, děti a rekonvalescenty. Doporučuje se k inhalacím a výplachům nosních dutin a nosohltanu, i ke kloktání. Kontraindikována je u lidí, kteří mají selhávající ledviny. Poradit s lékařem by se měli před jejím použitím osoby s otokem dolních končetin nebo onemocněním ledvin.

 

Společnost Vincentka, a. s., byla založena v roce 1997 za účelem koupě a obnovení provozu plnírny léčivé minerální vody a sídlo má v Luhačovicích. Ročně prodá přes 4 miliony 0,7 l lahvových balení Vincentky. Tržby v roce 2014 dosáhly 85 mil. Kč (3,14 mil. Eur). Vincentka je vyvážena do 6 zemí světa – na Slovensko, do Číny, Ruska, na Kypr, Ukrajinu a Estonska. Podíl tržeb za doplňkové výrobky z celkového objemu prodeje vlastních výrobků tvoří 46 %. Prioritou jsou český a slovenský trh. Firma průměrně zaměstnává 17 osob.

 

Více informací je na www.vincentka.cz

Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary nabízejí cenově a vzdálenostně dostupné pobyty

Přiznejte si – kolikrát v životě jste byli v Karlových Varech? Většina Slováků a možná i Čechů nikdy. Mnozí zas byly pouze na Karlovarském filmovém festivalu, ale slasti lázeňského pobytu neochutnali. Tudíž je načase přestat si namlouvat zástupné argumenty a prohlédnout si tenhle krásný kout Česka, který uznává celý svět. Stojí to za pár hodin jízdy a cenu, která je srovnatelná s jinými, daleko méně známými lázněmi. Vyzkoušejte na sobě blahodárné účinky Vřídla a rozmanité procedury, jaké vám nabízejí zařízení akciové společnosti Bohemia-lázně Karlovy Vary. Na vlastní kůži si je vyzkoušela i početná výprava slovenských novinářů, kteří ve dnech 15. až 19. října 2015 navštívili Karlovy Vary.

V souvislosti s Karlovými Vary se v posledních letech vžili 3 klišé: že jsou plné Rusů, drahé a daleko. Tyto stereotypy však nejsou pravdivé, nebo jsou pravdivé pouze zčásti a relativně. Například v zařízeních Bohemia-lázní tvoří Rusové v současnosti cca jednu třetinu. Ředitel Bohemia-lázní, a. s., Karlovy Vary, Jiří Sluka k tomu poznamenal: „Ruská klientela v současnosti netvoří ani zdaleka početnou většinu. V roce 2014 jsme u nás přivítali 11 027 osob, z toho bylo 4613 z Ruska. Rusové tak loni tvořili nejpočetnější skupinu, ale bylo jich zde cca 40 % ze všech návštěvníků. Je pravdou, že už loni došlo k určitému poklesu ruské klientely v důsledku poklesu kurzu rublu a dopadu událostí kolem východní Ukrajiny. V prvním pololetí letošního roku pokles Rusů pokračoval. Naše společnost však stojí o všechny klienty. Přivítali bychom větší počet domácích návštěvníků, ale i návštěvníků ze Slovenska. V současnosti sice české lázně zažívají oživení po chudých letech, kdy byly do značné míry ovlivněny restriktivní vyhláškou indikačního seznamu, ale na jejich počtech v rámci Karlových Varů se to příliš neprojevilo. Zde za posledních 15 let česká klientela netvořila většinu a má bohužel zafixováno, že Karlovy Vary jsou jen pro rusky mluvící klienty. Naše společnost však byla a je otevřena každému návštěvníkovi. V prvním pololetí 2015 jsme zaznamenali menší zvýšení počtu českých klientů, což však výpadek ruských nenahradí.“

Dodal, že Bohemia-lázně mají ve srovnání s jinými lázeňskými domy v Karlových Varech poměrně hodně českých klientů, ale ani zdaleka to není tolik, jako by si všichni přáli. „Jako jedny z mála v Karlových Varech máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Takže stačí, aby se zájemci hlásili v zdravotních pojišťovnách k pobytům u nás, a my se již o nich postaráme. Každý si zde najde cenově přiměřenou úroveň ubytování a procedury poskytujeme stejně kvalitně všem našim klientům, bez ohledu na jejich finanční situaci. Všechny potřebné procedury pro jednotlivé diagnózy jsou již zahrnuty v ceně léčebného pobytu pro samoplátce. Pacienti vysláni zdravotními pojišťovnami už neplatí nic, nebo se podílejí podle kategorie pouze na nákladech na stravu a části ubytování. Hrazeny jsou léčebné lázeňské pobyty s programem diabetologickým, rehabilitačním a rekondičním po onkologických onemocněních. Zajišťujeme 24 hodinovou lékařskou pohotovost, což je málokde samozřejmostí,“ konstatoval J. Sluka.

 

Dále poukázal na to, že Slováci chodí do Karlových Varů zatím méně, no Bohemia-lázně mají zájem také o tuto klientelu. Legislativa Evropské unie Slovákům umožňuje požádat i o proplacení pobytu v ČR svou zdravotní pojišťovnou. Musí tak však učinit předem a pojišťovna jim uhradí náklady pouze do výše nákladů jako v slovenských lázních. Jako samoplátci však mají pobyty bez administrativních komplikací. Karlovy Vary však nejsou jen pro nemocné. Můžete zde absolvovat i wellness či regenerační pobyty.

„Zde přicházíme k druhému stereotypu a to, že Karlovy Vary jsou drahé. Není to pravda. V zařízeních společnosti Bohemia-lázně, a. s., Karlovy Vary, si mohou klienti dopřát světoznámé lázně za přijatelné ceny. V nabídce jsou lázeňské pobyty pro různé cenové možnosti našich klientů, najdou si v nich ubytování i s procedurami již od 1250 Kč (45 eur) na den. Navíc, každý rok mohou využít také nabídku výjimečných mimosezónních cen. Nyní mají na výběr například 7denní pobyt Medical Wellness Energy s plnou penzí a procedurami za cenu od 7500 Kč (277 eur) osoba / pobyt, Relaxace a regenerace – 3 nebo 4denní pobyt s polopenzí a procedurami za cenu od 2770 Kč (102 eur) osoba / pobyt, 8denní pobyt Vitalita 60 + s plnou penzí nebo polopenzí se 14 procedurami za cenu již od 6650 Kč (245 eur) osoba / pobyt. V nabídce je i Odpočinek pro všechny generace a to 7 nebo 14denní pobyt s plnou penzí a 10 procedurami na týden za cenu 1250 Kč (46 eur) osoba / den,“ vyjmenoval J. Sluka.

Třetím stereotypem je velká vzdálenost. Ta je však relativní. Poslední rok je k dispozici nejbohatší nabídka dopravy v dějinách. Pokud si jízdenky koupíte v předstihu na internetu, jízdné je velmi přijatelné a pro všechny typy důchodců platí ještě i slevy. Z Brna můžete být autem v Karlových Varech již za 3 hod. 30 min., z Ostravy za 5 hod. 13 min. a z Bratislavy autem trvá cesta 4 hod. 45 min. (autobusy 6 hod. 45 min.). Nejrychlejší cesta z Brna do Karlových Varů s přestupem v Praze, trvá jen 5 hodin autobusy Gumdrop bus, nebo Eurobus a Student Agency, autobusy Student Agency 5 hodin a 10 minut, vlaky Českých drah 6 hod. 5 min. Z Ostravy do Karlových Varů trvá nejrychlejší cesta vlakem Regiojet s přestupem v Praze na vlak Českých drah (ČD) 7 hod. 6 min, kombinaci vlaků Leo Express a ČD to trvá 6 hod. 56 min. Vlakem ČD bez přestupu 8 hod. 27 min. Běžný jednosměrný lístek kombinací vlaků Leo express a ČD Ostrava-Karlovy Vary se dá sehnat přes internet v předstihu od cca 558 Kč (20,50 eur). Brno-Karlovy Vary od cca 370 Kč (13,60 eur) autobusy společnosti Student Agency, vlaky Českých drah cca 550 Kč (20 eur).

Město Karlovy Vary nabízí i mnoho kulturních akcí. Samotné město žije bohatým kulturním společenským životem, světově proslulý je především zdejší filmový festival. V listopadu se zde koná 50. jubilejní MEZINÁRODNÍ pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 12. – 20. 11. 2015 (http://www.singingcompetition.eu/index.php/kalendar). Kromě toho jsou ve Varech stále výstavy v Galerii umění či v Becherově vile, k dispozici jsou muzea Becherovky, sklárny Moser, Muzeum voskových figurín a výlety do okolí (https://www.karlovyvary.cz/cs/kalendar-akci).

Další informace jsou na: www.bohemia-lazne.cz