Štítek: zosrotovanie starych aut

Podľa šrotovaných áut sa dá poznať ekonomická situácia regiónu

V Žilinskom kraji je najčastejšie zošrotovaným starým autom Škoda Favorit, za ním je Škoda120 aďalšie škodovky, ktoré tvoria až polovicu spracovaných autovrakov. Po škodovkách nasledujú lady a medzi zvyšnými spracovanými starými autami sa nájdu  aj trabanty, wartburgy, fiaty a ostatné značky, známe z čias socializmu. Prevažnú väčšinu zošrotovaných áut tak naďalej tvoria vozidlá staršie ako dvadsať rokov. Svedčí to aj o tom, že ekonomická situácia obyvateľov regiónu ešte stále nie je dostatočná na to, aby autá obmieňali častejšie. Informovala o tom generálna riaditeľka najväčšieho spracovateľa autovrakov v Žilinskom kraji ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

,,V ŽOS-EKO sme za 10 mesiacov tohto roka zošrotovali 650 kusov starých vozidiel, pritom 50 % z nich boli Favority, staré škodovky a Felície. Zvyšných 50 %  spracovaných vozidiel tvorili značky VAZ, Ford, Opel, Peugeot, Mazda, Reunalt, Citroen, Seat, Toyota, Daewo, BMW, Nissan, Kia, Honda…Kým v Bratislavskom kraji sa čoraz častejšie šrotujú aj poškodené autá staré 10-15 rokov, ktoré sa im majiteľom už neoplatí opraviť, v Žilinskom kraji sú také autá vzácnou výnimkou. Podobne to platí aj o značkách – v ekonomicky silnejších regiónoch sa bežne šrotujú volkswageny, audiny, oply a ázijské autá. Na severe Slovenska však mnohí motoristi plátajú svoje staré škodovky a lady ani nie tak z nostalgie, ako ekonomickej nutnosti. Nájdu sa aj starší motoristi, ktorí  pri odovzdávaní auta na šrotovanie za ním utrúsia aj slzu, ako za členom svojej rodiny“, konštatovala  J. Antošová.

 

Dodala, že tomto roku zaznamenali znížený počet vozidiel odovzdaných na zošrotovanie, v porovnaní s minulým rokom. Signalizuje to zhoršovanie ekonomickej situácie, ale aj zostrujúci sa boj medzi firmami zaoberajúci sa likvidáciou autovrakov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Okrem autorizovaných pracovísk však existujú desiatky dielní, dvorov, či dokonca iba trávnatých plôch, na ktorých sa pokútne rozoberajú autovraky.

 

,,Ilegálny dovoz a pokútne rozoberanie autovrakov môže vyriešiť len dôsledné trvanie na dodržiavaní legislatívy pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, vrátane represívnych opatrení  a pokút, v kombinácii s vytváraním nových pracovných miest v rizikových lokalitách. Pokútne rozoberanie áut a nekalé praktiky pri získavaní autovrakov prispievajú k zhoršovaniu ekonomickej situácie autorizovaných prevádzok. Ich vybudovanie stálo stovky miliónov eur, často s podporou od Recyklačného fondu a ich počet je dostatočný na súčasný i predpokladaný rast spracovania autovrakov“, konštatovala J. Antošová.

 

Dodala, že na pokútnych autovrakoviskách sa často opaľujú plasty z káblov, čím vznikajú jedovaté dioxíny  a pôda i voda sa zamorujú olejmi z motorov a kyselinami z akumulátorov.  Navyše zo zvyšného odpadu vznikajú divoké skládky.

,,Hospodárska situácia sa komplikuje, začína sa spomaľovať predaj nových áut a následne šrotovanie opotrebovaných. Slovensko má pritom veľmi zastaraný automobilový park, ktorý nutne potrebuje obnovu. ŽOS-EKO je jedinou v Žilinskom kraji, ktorá si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur. Pokúsime sa bezplatný odvoz udržať. Majiteľovi autovraku stačí, ak sa obráti telefonicky priamo na našu odťahovú službu, ktorá bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Majiteľ zároveň dostane potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, ktoré je potrebné na to, aby už nemusel platiť povinné zmluvné poistenie. Súčasná právna úprava majiteľovi bez takéhoto potvrdenia neumožňuje auto odhlásiť. Preto tí, čo sa  autovrakov zbavili v nejakej neautorizovanej dielni, či na skládke, musia povinné poistenie  platiť naďalej“, povedala J. Antošová.

 

ŽOS-EKO ekologicky spracúva nielen osobné motorové vozidlá, ale aj nákladné vozidlá a iné, napr. poľnohospodárske vozidlá, ale aj odpadové batérie a akumulátory a opotrebované oleje. ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky, je nielen najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji, ale aj jedným z najväčších v rámci Slovenska.

 

V roku 2011 v ŽOS-EKO materiálovo zhodnotili 1231 osobných a nákladných automobilov a vyzbierali aj 267 ton alkalických batérií a akumulátorov, 29 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Za prvý polrok 2012 to bolo 375 opotrebovaných vozidiel, 131 ton  alkalických batérií a akumulátorov, 13 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov.

 

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov: 

0434205531

0434205533

0905205732

0905687776

0915823251

0918893743