Author Archive for Paper Life

Chémia stále dopláca na krízy, bridlicový plyn, eurosmernice a vysoké dane a odvody

Tržby odvetvia chémie za 1. polrok 2014 opäť poklesli o 5 %

 

Nepriaznivý trend vývoja chemického a farmaceutického priemyslu SR pokračoval aj v prvom polroku tohto roka. Potom, čo za celý vlaňajší rok medziročne poklesli celkové tržby tohto odvetvia o 5 %, podobne a to o 5,3 %, poklesli v medziročnom porovnaní tržby aj za prvých 6 mesiacov roku 2014. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, kým v 1. polroku 2013 dosiahli tržby slovenských chemických  a farmaceutických firiem 5,038 miliardy EUR, v 1.polroku 2014 to bolo iba 4,771 miliardy EUR. Informoval o tom Ing. Roman KARLUBÍK, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Pod zhoršenie základných ukazovateľov v tomto odvetví sa dlhodobo podpisujú nepriaznivé vonkajšie vplyvy a k nim pribudli aj nové – spomalenie nemeckej ekonomiky a dopady ukrajinskej krízy. Tradične negatívne vplývajú na našu chémiu vysoké ceny elektrickej energie a zemného plynu v kontraste s lacným bridlicovým plynom a ropou  v USA, smernice Európskej únie (EÚ) zvyšujúce náklady firiem a stále pretrvávajúce dôsledky hospodárskej krízy vo svete. Domácim špecifikom je už niekoľko rokov trvajúce zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR v dôsledku vládnych opatrení. Ani výhľady na ďalšie obdobie nie sú nijako pozitívne. Očakávame dopady sankcií a protisankcií s Ruskom, najnebezpečnejšie by boli výpadky dodávok zemného plynu a ropy. Najnovšie opäť v SR zdražela elektrická energia – napriek uisťovaniu o opaku a najviac sa obávame, či do recesie neskĺzne aj Nemecko, ktoré je ťahúňom ekonomiky celej EU,“ vymenoval R. Karlubík.

 

Dodal, že v prvom polroku zaznamenali najväčší medziročný prepad farmaceutické výrobky a prípravky a to o 21,4 %, nasledované rafinovanými ropnými produktami s 18,9 % znížením tržieb. Naopak, dobre sa darilo výrobkom z gumy a plastu, ktoré vzrástli o 12,7 % a náterovým látkam so zvýšením tržieb o 24,6 %. Nárasty boli v odvetviach naviazaných na rast automobilového priemyslu, ktorého export je však potenciálne ohrozený rusko-ukrajinskou krízou.

 

Pokiaľ ide o celý sektor, hlavnou príčinou poklesov je  nízky zahraničný dopyt súvisiaci s krízou v EÚ, ktorý má pri extrémnej otvorenosti slovenskej ekonomiky rozhodujúci podiel. Domáca spotreba, vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a zneistenie zamestnávateľov prijímať nových ľudí a zvyšovať zárobky, je tiež príčinou stagnujúceho dopytu po tovaroch a službách.  Stavebníctvo, ktoré je veľkým potenciálnym odberateľom špecifických chemických výrobkov (tepelnoizolačné materiály, náterové látky, plastové armatúry a iné výrobky), je v dlhodobej stagnácii, resp. poklese.

 

,,Chemickému a farmaceutickému priemyslu, ale aj celej ekonomike by pomohli domáce systémové riešenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, po ktorých podnikatelia dlhodobo volajú. Patria k nim zníženie odvodového a daňového zaťaženia, zlepšenie vymožiteľnosti práva  a úpravy zákonníka práce. Prioritou, ktorá by najviac pomohla nielen chemickému priemyslu, ale aj celej ekonomike a zníženiu nezamestnanosti, je zníženie odvodového  a daňového zaťaženia. Je potrebné zrušiť zdravotné odvody z podielov na zisku, ktoré zaťažujú hlavne malé podniky a čo najskôr znížiť dane z príjmu až na pôvodných 19 %. Na úrovni EÚ by mala únia prispieť k diverzifikovaniu zdrojov energií, predovšetkým zemného plynu a ropy, ale i energetických prepojení. Rovnako by mala prehodnotiť aj opatrenia v návrhu klimatickoenergetického balíčka s cieľmi do roku 2030 a niektoré iné nezmyselne prísne environmentálne opatrenia a vízie,“ uzavrel R. Karlubík.

Na celkovej produkcii priemyselnej výroby Slovenska sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %, v odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V prvom polroku odvetvie zamestnávalo 38 769 osôb, čo bolo v porovnaní s 1.polrokom 2013 o 3,3 % viac. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

 

RegioJet: Česká vláda otvára dotované linky pre súkromných dopravcov.

Česká vláda na svojom pondelkovom zasadnutí 15. 9. schválila postup liberalizácie trhu dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave, ktorý predstavil minister dopravy Antonín Prachař. Predložený postup obsahuje plán súťaží na prvý balík dotovaných liniek, o ktoré sa budú môcť, okrem českého štátneho dopravcu, uchádzať aj súkromné dopravné spoločnosti. 

„Som rád, že konečne prevážil ekonomický pragmatizmus nad snahou konzervovať štátneho prepravcu. Uplynulé roky ukázali, že konkurenčný boj v nedotovanej osobnej železničnej doprave rozhýbal český trh, z čoho profitovala najmä cestujúca verejnosť. Očakávam, že konkurencia v dotovanej doprave prinesie štátu finančnú úsporu na dotáciách a cestujúcim vyššiu kvalitu cestovania,“ komentoval krok vlády Radim Jančura, majiteľ súkromného železničného dopravcu RegioJet.

Zvýšenie komfortu cestovania je prioritou českého Ministerstva dopravy. Časový plán liberalizácie je nastavený tak, aby bolo možné využiť finančné prostriedky Operačného programu doprava 2014 – 2020 na nákup moderných vlakov. Zakúpené vlaky budú k dispozícii dopravcom, ktorí uspejú v súťaži.

V ŽOS-EKO Vrútky zhodnocujú staré vozidlá odstrojovaním

Opotrebované automobily sa dajú zhodnotiť na jednotlivé suroviny rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sa ročne pri spracovaní cca 40 000 vozidiel využívajú dva z nich – odstrojovanie a šrédrovanie. Každý z nich má svoje výhody. Výhodou šrédrovania je, že šréder rozomelie celé auto za pár minút na drobné čiastočky, ktoré sa ďalej vytriedia na jednotlivé suroviny, ako napríklad oceľový šrot, farebné kovy a nekovové časti. Výhodou klasického rozoberania auta je, že jednotlivé diely sú čistejšie a kompaktnejšie, čo je výhodou pri ich ďalšom spracovaní ako druhotnej suroviny na konečný produkt.

Generálna riaditeľka najväčšieho spracovateľa autovrakov v Žilinskom kraji ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová k tomu poznamenáva: ,,V ŽOS-EKO Vrútky vozidlá ekologicky rozoberáme. Po príchode auta na autovrakovisko je ako prvé na rade jeho vysušovanie, čo znamená, že staré auto sa najskôr zbaví všetkých tekutín, ako sú olej, brzdová kvapalina, nafta, či benzín, ktoré by mohli predstavovať veľké ekologické riziká, ak by sa nekontrolovane dostali do vody, či pôdy. Následne sa z auta vyberie batéria, ktorá je ďalšou nebezpečnou zložkou, keďže je plná kyseliny. Autovrak sa pri ďalšom odstrojovaní zbavuje pneumatík, skiel, sedadiel a motora. Nakoniec prichádza na rad spracovanie kovovej karosérie. Spolu s motorom je karoséria najcennejšou časťou v procese recyklácie, keďže na trhu je najväčší záujem o železo a hliník. V súčasnosti majú železiarne záujem nie o lisované karosérie, ale už nastrihané na drobné kusy. Jednotlivé suroviny sa potom dodávajú na ďalšie zhodnotenie konečným spracovateľom.“

Časti vozidiel vo veľmi dobrom stave firma ponúka opravovniam i jednotlivcom ako náhradné súčiastky. Najväčší záujem je o karosárske diely, ktoré sú najčastejšie poškodené pri drobných haváriách, ako sú nárazníky, dvere, zrkadlá a pod. Ceny takýchto dielov sú často symbolické. Recyklátori v súčasnosti vedia využiť takmer všetko, čo sa v aute nachádza. Napríklad zo starých autobatérií vedia vyťažiť olovo, zo starých pneumatík vyrobiť vykurovací olej alebo kvalitné gumové rohože.

Za vytriedené druhotné suroviny sa platí podľa aktuálnych cien na trhu. Aj majitelia starých áut však môžu na nich aj zarobiť. ŽOS-EKO Vrútky im vypláca 30 až 50 eur za vozidlo. Firma navyše príde po staré auto až domov k zákazníkovi a bez poplatku ho odvezie na ďalšie spracovanie. Odvoz zabezpečuje ŽOS-EKO nielen v rámci Žilinského kraja, ale aj s ním susediacich krajov – Trenčianskeho a Banskobystrického. Výška príspevku za autovrak sa vypláca dohodou a závisí na jeho stave a hmotnosti vozidla. Podmienkou, v súlade so zákonom, je najmenej 95 percentná celistvosť vozidla.

Staré automobily spracovávané v ŽOS-EKO Vrútky majú priemernú hmotnosť vyše tisíc kg. Z jedného priemerného auta tak vo Vrútkach vedia získať cca 700 kg železa, 80 kg neželezných kovov, viac ako 100 kg plastov, viac ako 25 kg gumových častí, vyše 20 kg textilu a vyše 30 kg špeciálneho lepeného skla. V ŽOS-EKO je najčastejšie zošrotovaným starým autom Škoda Favorit, za ním nasleduje Škoda 120, ďalšie škodovky a po nich lady. Tieto značky tvoria až polovicu spracovaných autovrakov. Medzi spracovanými starými autami sú aj trabanty, wartburgy, fiaty a ostatné značky obľúbené  a dostupné za čias socializmu.

V roku 2013 v ŽOS-EKO ekologicky spracovali 707 opotrebovaných vozidiel a od získania autorizácie v roku 2005, za posledných 9 rokov, to bolo spolu 10 208 opotrebovaných osobných a nákladných vozidiel. ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku a zároveň je aj významným recyklátorom v oblasti zberu a skladovania odpadových olejov. Zároveň patrí k dvom najvýznamnejším spracovateľom batérií  a akumulátorov v SR, keď sa špecializuje predovšetkým na zber a likvidáciu nikel – kadmiových (Ni-Cd) akumulátorov a batérií. Firma má vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov.

 

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:

0434205530

0434205531

0434205533

0905205732

0905757916

 

Prechodom k Energii2 šetria zákazníci náklady na energie

Energie2 ponúka klientom PB Power Trade výhodné dodávky

 

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava je pripravený ponúknuť klientom PB Power Trade stabilnú spoluprácu a stať sa ich novým dodávateľom po tom, čo bolo v masmédiách oznámené, že spoločnosť PB Power Trade na Slovensku končí. Jej zákazníkov má prebrať dodávateľ poslednej inštancie, ktorým je na západe Slovenska ZSE Energia. Doterajší zákazníci PB Power Trade však nemusia podpísať zmluvy o dodávkach elektrickej energie iba s týmto dodávateľom, ale majú možnosť do troch mesiacov si vybrať nového dodávateľa podľa vlastného uváženia. Ak si odberateľ do troch mesiacoch nevyberie nového dodávateľa elektriny, automaticky ostane u ZSE Energie. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Odberatelia by si mali vybrať nového dodávateľa elektriny čo najskôr. Elektrina od dodávateľa poslednej inštancie totiž býva o niečo drahšia ako pri bežných dodávkach. Každý odberateľ elektrickej energie  a zemného plynu chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať ponuky od dodávateľov. Energie2 sleduje filozofiu cenovo čo najvýhodnejších dodávok pre svojich klientov a preto sa zákazníkom oplatí prejsť k tomuto alternatívnemu dodávateľovi. Výhodné je to predovšetkým pre občanov, ale aj pre malých a stredných podnikateľov,“ konštatoval E. Chudovský.

 

Energie2, a.s., je už štyri roky významným dodávateľom energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Každoročne sa zvyšuje počet jej odberateľov. Energie2 má opäť dobrú správu pre svojich stálych, aj potenciálnych zákazníkov. Naďalej bude lacnejším dodávateľom ako tradiční dominantní dodávatelia a pripravuje pre budúci rok zníženie cien elektrickej energie. Zákazníci Energie2 tak  ušetria až stovky eur v porovnaní s drahšími dodávateľmi.

 

 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk .

Môžete sa na nás obracať aj s otázkami na: ponuky@energie2.sk a info@energie2.sk

Využijte akční pobyt – Podzimní relaxace v Lázních Luhačovice

Podzimní pobyty v lázních patří mezi nejoblíbenější, hned za letními pobyty. Potvrzují to i Lázně Luhačovice, které letos zaznamenávají zvýšený zájem klientů o pobyty v tomto ročním období. Podzimní prosluněné dny lákají na procházky ve zdejším obnoveném parku a okolí lázní nabízí nespočet turistických tras jak pro pěší, tak i cyklisty. Největším lákadlem jsou však blahodárné léčebné a wellness procedury ve zdejších zařízeních akciové společnosti Lázně Luhačovice, popíjení světově proslulé Vincentky a jedinečná architektura Dušana Jurkoviče.

 

Výkonný ředitel Lázní Luhačovice a.s. Ing. Jiří Dědek, MBA k tomu poznamenal: ,,Nechte se zlákat podzimní krásou Luhačovic a blahodárnými lázeňskými procedurami poskytovanými naší akciovou společností. Užijete si zde klid, pohodu a relaxaci. Náš odborný personál se o vás rád postará. Připravili jsme pro naše klienty akční pobyt Podzimní relaxace, s atraktivními balíčky služeb. Vybrat si může každý, k dispozici je celá škála ubytování od pensionu Riviera, přes vilky, až po čtyřhvězdičkový Jurkovičův dům. I když podzim ještě ani pořádně nezačal, již teď je ta pravá chvíle na objednání adventního, nebo vánočního pobytu  v Lázních Luhačovice. A kdo chce u nás strávit Silvestra, měl by si pospíšit – v nabídce sice ještě jsou volná místa, ale podle zkušeností z minulých let se rychle vyprodají. Dopřejte si hýčkání těla i ducha, využijte naší nabídky a přijeďte do lázní. Letos jen v prvním pololetí využilo našich služeb více než 16 000 klientu, kteří odsud odcházeli spokojení. Očekáváme, že v tomto roce překonáme loňskou návštěvnost 30 093 klientu. Budeme rádi, když mezi nimi budete i vy.“

 

Balíček služeb ,,Podzimní relaxace“ obsahuje ubytování na 3, 4, nebo 7 dní. K tomu polopenzi s výběrovou stravou (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z nabídky min. 5 jídel nebo formou bufetu v Jurkovičově domě) nebo strava standard v penzionu Riviera, jednu konzultaci s lékařem, který vám potvrdí vhodnost procedur nebo provede záměnu předepsané procedury, lázeňské procedury, 1x 2 hod. vstup do wellness centra v ALEXANDRIA**** Spa&Wellness hotelu u pobytu na 7 nebo 4 noci.

 

Lázeňské procedury při všech pobytech obsahují přírodní uhličitou koupel, relaxační koupel s přísadou, masáž éterickým olejem, masáž klasickou, inhalaci minerální vody a denně pitnou kúru léčivých minerálních vod. Jako bonus je sleva 30 % na dokoupené procedury dle předpisu lékaře. Jednolůžkové pokoje jsou bez příplatku.

 

Kromě akcí přímo zajišťovaných a nabízených akciovou společností Lázně Luhačovice, mají klienti k dispozici i turistické atrakce Valašska a Slovácka. Okusit tak mohou pravou moravskou slivovici z Vizovic, moravská vína, či navštívit světoznámou baziliku na Velehradě, hrad Buchlov, zámky Buchlovice a Lešná, Baťův kanál, nebo zlínskou ZOO.

Luhačovické lázně jsou nejen populární léčebnou destinací, ale i oblíbeným cílem turistiky a relaxačních a wellness pobytů. Klienti mohou využít širokou nabídku bazénů, které se nacházejí přímo v lázeňských zařízeních akciové společnosti Lázně Luhačovice (Alexandria, Palace, Jurkovičův dům, Centrální lázně), ale návštěvníci mohou využít i krytý plavecký bazén přímo v Luhačovicích, nebo aquapark v Uherském Brodě, který je vzdálen jen 12 km. Okolo Luhačovické přehrady se dá na trase cca 4 km bruslit na in-line bruslích.

 

Mezi klienty jsou oblíbené tematické prohlídky lázní. Každý čtvrtek se koná procházka s výkladem po místech, které jsou úzce spjaty s nejvýznamnějším slovenským architektem Dušanem Jurkovičem. Každý pátek je zase na programu procházka s výkladem o minerálních pramenech a jejich léčebných účincích, o lázeňské léčbě a o metodách léčby od počátků až po současnost, o bohatém kulturním životě v Luhačovicích.

 

Dobré zázemí má v Lázních Luhačovice i sport a turistika. Milovníci tenisu si mohou zahrát svůj oblíbený sport přímo v areálu lázní na antuce. Příznivci NordicWalking si zde mohou půjčit hole. V okolí lázní je množství vyznačených tras, díky kterým se dají poznat krásy okolí Luhačovic a Bílých Karpat. V lázních je možnost půjčení kol na výlety. K dispozici je zde i fitness, squash, kuželky a bowling. Přes zimu mají návštěvníci možnost zalyžovat si na městské sjezdovce, nebo využít běžecké tratě. Luhačovice se nacházejí v překrásném údolí plném zeleně, na samotném okraji chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Výlety mohou klienti lázní absolvovat sami nebo prostřednictvím cestovní agentury Luhanka.

 

Lázně Luhačovice, a.s., a Léčebné lázně Jáchymov, a.s., vystupují pod společným názvem Spa&Wellness Nature Resorts a od roku 2011 tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice. Celkový počet lůžek pro dospělé je 2198 a dětské léčebny v Luhačovicích mají k dispozici dalších 258 lůžek. Uvedená kapacita představuje 10% lázeňského trhu ČR.

 

Více informací je na www.LazneLuhacovice.cz  a www.HotelAlexandria.cz

TONDACH zaznamenal za prvý polrok 2014 zvýšenie predaja škridiel

Medziročný nárast predaja o cca 12% zaznamenala za prvý polrok tohto roka spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. Nitrianske Pravno, ktorá je hlavným výrobcom a najväčším slovenským predajcom striech z pálenej keramickej škridly. Kým za prvých 6 mesiacov roku 2013 predala škridly na 1636 striech, za rovnaké obdobie tohoto roka to bolo až na 1831 striech. Informoval o tom konateľ spoločnosti TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. Vladimír Šablica.

 

,,Zvýšený medziročný predaj našich výrobkov signalizuje mierne oživenie slovenského stavebníctva, ale bol iniciovaný aj našimi marketingovými akciami a zľavami na vybrané druhy škridiel. Zaznamenávame návrat ku klasickým páleným keramickým škridlám, ktoré začínajú zákazníci uprednostňovať pre ich stáročiami overenú kvalitu a to nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách. Nezanedbateľný je aj fakt, že na naše výrobky poskytujeme ako jedny z mála, záruku až 33 rokov. Môžeme si to dovoliť, lebo predpokladaná životnosť našej modernej pálenej škridly je minimálne 80-100 rokov a to bez akejkoľvek údržby. Všetky naše krytiny spĺňajú najprísnejšie európske normy, vyznačujú sa pevnosťou keramickej väzby, tlmia hluk a sú odolné voči agresívnym vplyvom počasia,“ vysvetlil V.Šablica.

 

TONDACH® ponúka širokú paletu tvarov a farebných odtieňov rôznych škridiel. Výrobky sú vhodné na rekonštrukcie starších striech i pre modernú architektúru. Kompletný premyslený strešný systém, zahŕňajúci keramické a nekeramické príslušenstvo, zabezpečuje maximálnu funkčnosť a bezpečnosť. Ku každému typu krytiny firma dodáva keramické doplnky v rovnakom farebnom prevedení ako je farba základnej škridly. Dvojité hlavové a bočné drážky zabezpečujú najvyššiu možnú ochranu pred dažďom a vetrom. Navyše TONDACH® ponúka výrobky s variabilným (posuvným latovaním) z prírodných recyklovateľných materiálov a umožňuje cenovo výhodnú obnovu strechy.Zákazníci môžu využiť na rekonštrukciu strechy sezónne akciové zľavy od 25 do  42 % trvajúce od septembra do konca októbra 2014 na vybrané 4 druhy pálenej keramickej škridly – Bolero, Samba, Twist, Bravura.

 

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. Nitrianske Pravno je najväčším slovenským predajcom pálenej keramickej škridly. Je aj tvorcom strešných riešení pre novostavby a rekonštrukcie s kompletným keramickým príslušenstvom a doplnkami. V SR poskytuje bezplatne odborné poradenstvo, zameranie striech a výpočty spotreby materiálu. Spoločnosť tento rok získala ocenenie Slovak Superbrands Award 2014 za dynamický rozvoj imidžu a kvality značky. Je aj držiteľom európskeho certifikátu kvality pre stavebné výrobky Natureplus, ktorý označuje čistotu výrobného procesu, biologický produkt bez chemických prísad. Firma je súčasťou rakúskeho koncernu TONDACH Gleinstätten AG, vedúceho výrobcu keramických škridiel v strednej a južnej Európe. Spoločnosť Wienerberger AG nedávno prebrala s povolením Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, ďalšie podiely koncernu TONDACH Gleinstätten, a.s.. Wienerberger tak nadobudol právomoc disponovať 82% podielov koncernu TONDACH a 18% podielov prešlo pod správu bánk.

 

Viac informácií na www.tondach.skwww.najlepsiastrecha.sk

RegioJet plánuje spustiť trasu Praha – Košice už o 2 mesiace skôr.

Cestujúci môžu očakávať zníženie ceny cestovného. Z Prahy do Tatier budú ceny začínať už od 9 Eur.

 

Súkromný vlakový dopravca RegioJet požiadal správcu železničnej infraštruktúry na Slovensku – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) – o zavedenie vlakov IC 1003 na trase Praha – Ostrava – Žilina až do Košíc a IC 1010 na trase Košice – Žilina – Ostrava – Praha už od polovice októbra 2014. RegioJet plánuje pre svojich cestujúcich uvádzaciu cenu cestovného z Prahy do Tatier už od 9 Eur.

 

„RegioJet mal voľné vlakové vozne, a preto sme sa rozhodli, že vyjdeme skôr. Umožníme tak našim cestujúcim pohodlne, bezpečne a rýchlo cestovať do / z Košíc. Zároveň sme pre nich pripravili zvýhodnenú cenu cestovného z Prahy do Tatier už od 9 Eur,“ hovorí Radim Jančura, majiteľ STUDENT AGENCY holding, do ktorého RegioJet patrí a dodáva: „oproti najlacnejšiemu cestovnému lístku Českých dráh v súčasnosti, ide o polovičnú cenu. Ide o rovnakú cenu, akú doteraz ponúkame na ceste z Prahy do Žiliny. Túto uvádzaciu cenu cestovného ​​si budú môcť cestujúci zakúpiť práve na našich webových stránkach, pretože v súčasnosti ešte nemáme predajné miesta na všetkých staniciach, kde budeme zastavovať. O začatí predaja zvýhodnených cestovných lístkov budeme verejnosť včas informovať.“

 

Plánované časy existujúcich trás vlakov predĺžených do Košíc (odchod):

 

IC1003 spoj Praha – Ostrava – Žilina do Košíc

Praha hl. stanica                 7:44 hod.

Olomouc hl. stanica            10:11 hod.

Ostrava – Svinov                  11:07 hod.

Čadca                                   12:45 hod.

Žilina                                     13:26 hod.

Vrútky                                    13:45 hod.

Ružomberok                        14:18 hod.

Liptovský Mikuláš                14:38 hod.

Štrba                                      15:07 hod.

Poprad                                  15:24 hod.

Kysak                                    16:23 hod.

Košice                                   16:36 hod. (príchod)

 

 

IC1010 spoj Košice – Žilina – Ostrava – Praha

Košice                                   7:24 hod.

Kysak                                    7:39 hod.

Poprad                                  8:40 hod.

Štrba                                      8:55 hod.

Liptovský Mikuláš                9:24 hod.

Ružomberok                        9:44 hod.

Vrútky                                    10:17 hod.

Žilina                                     10:42 hod.

Čadca                                   11:13 hod.

Ostrava – Svinov                  12:53 hod.

Olomouc                               13:49 hod.

Praha hl. stanica                 16:16 hod. (príchod)

 

„Na Slovensku pôjdeme zrejme zatiaľ mierne pomalšie, než od decembra. Plánujeme do spojov do / z Košíc pridať ešte jedálenský vozeň, ktorý už dnes využívame na posilové spoje medzi Prahou a Ostravou, do ktorých pripravujeme ponuku teplých jedál,“ doplňuje Radim Jančura.

 

V každom vozni bude člen palubného personálu – stevard či stevardka, ktorí sa budú starať o obsluhu cestujúcich a členov palubného personálu doplnia tiež baristi, pripravujúci zákazníkom objednané občerstvenie. Žlté vlaky RegioJet ponúknu cestujúcim do / z Košíc nadštandardný servis na palube, ktorým je vlakový dopravca povestný:

– káva a nápoje zadarmo

– prístup k internetu zadarmo

– zábavný portál – možnosť sledovania filmov, počúvania hudby, čítania elektronických kníh

– prípojka k 230 V

– denná tlač a časopisy zadarmo

– možnosť zakúpenia palubného občerstvenia za nízkonákladové ceny.

 

 

Počet cestujúcich vo vlakoch IC RegioJet na trase Praha – Ostravsko – Žilina každý rok stúpa. V roku 2013 sme prepravili o 30 % viac cestujúcich ako v predchádzajúcom roku.

 

Aktuálne na trasu Praha – Ostravsko – Žilina nasadzuje RegioJet priemerne osemvozové súpravy, ktoré sa postupne stávajú súpravami s najväčšou prepravnou kapacitou na denných diaľkových vlakoch na trase Praha – Ostravsko.

 

Okrem väčšej kapacity a dlhších súprav prišiel RegioJet od marca tohto roku s ďalšou novinkou na českej a slovenskej železnici. Na každom vlaku je radený vozeň, v ktorom je veľká detská herňa. Vedľa štandardných detských kupé (ktoré už nejakú dobu RegioJet vo svojich vlakoch pre pohodlnejšie cestovanie rodín s deťmi ponúka), môžu si malí cestujúci spoločne s dospelým sprievodom zarezervovať miesto vo VEĽKOM DETSKOM KUPÉ.

 

To je až trojnásobne väčšie a umožňuje malým cestovateľom ešte spokojnejšie cestovanie. Vozne s detskou herňou zaraďuje RegioJet do každého zo spojov na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Havířov – Třinec – Žilina. Platia tu štandardné rezervačné podmienky – celkom je možné rezervovať až 6 miest.

RegioJet ponúkol štátu lacnejšiu prevádzku rýchlikov medzi Bratislavou a Košicami

Súkromný dopravca RegioJet sa v uplynulých dňoch obrátil listom na predstaviteľov vlády Slovenskej republiky s ponukou na zníženie dotačnej náročnosti pre štát.

 

Súkromný dopravca RegioJet sa v uplynulých dňoch obrátil listom na predstaviteľov vlády Slovenskej republiky s ponukou na prevádzkovanie rýchlikov medzi Bratislavou a Košicami v súčasnom nezmenenom rozsahu, pri zníženej dotačnej náročnosti pre štát a zachovaní regulovaného cestovného. Očakávaný pozitívny prínos zmeny v podobe zvýšeného komfortu a väčšej pridanej hodnoty potvrdili aj nezávislí odborníci na železničnú osobnú dopravu. Pôsobenie RegioJetu na trati Bratislava – Komárno je vnímané pozitívne.

 

Radim Jančura, majiteľ STUDENT AGENCY holdingu, ktorého súčasťou je aj RegioJet, vraví: ,,Dlhodobo komunikujeme záujem rozširovať naše podnikanie v železničnej osobnej doprave. Na našu ponuku nemáme zatiaľ oficiálnu písomnú odpoveď. Dúfam, že sa podarí zaujať a dostaneme priestor na diskusiu,“ zároveň dodáva: „zásadne robíme veci inak než doterajší dominantní dopravcovia. Snažíme sa o to, aby sa u nás cestujúci cítili pohodlne a vyhľadávali práve našu dopravu. Mali by mať s nami pocit, že sme tu pre nich a nie oni pre nás. Naším cieľom sú plné vlaky spokojných cestujúcich.“

 

V posledných dvoch rokoch RegioJet poskytoval služby osobnej dopravy vo verejnom záujme na regionálnej trati Bratislava – Komárno, ale onedlho začne prevádzkovať aj komerčnú diaľkovú dopravu. Od 14. decembra 2014 začnú premávať na trati Bratislava – Košice a späť tri páry žltých vlakov RegioJet. Navyše spoločnosť predĺži doterajšiu trasu Praha – Žilina až do Košíc a pribudne aj spojenie Praha – Martin. Firma už dostala súhlas na ich prevádzku od Železníc SR (ŽSR) a vyhlásila výberové konania na personál.

 

Každý vozeň bude mať svojho stevarda alebo stevardku a členov palubného personálu doplnia baristi, pripravujúci zákazníkom objednané občerstvenia. Cestujúci dostanú zdarma kávu, čaj, nealko, noviny a časopisy, zábavný portál (filmy, seriály, hudba, on-line tv, hry), či wifi pripojenie na internet. Vlaky RegioJet ponúknu zákazníkovi najlepší pomer medzi štandardami cestovania a zaplatenou cenou.

 

Viac informácií je na www.regiojet.sk

 

HOLDING STUDENT AGENCY

Mgr. Petra A. Nováková

PR manažér

tel.: +420 730 817 158, e-mail: petra.novakova@studentagency.cz

THERMO|SOLAR radí záujemcom o solárne kolektory

Najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov – spoločnosť THERMO|SOLAR, Žiar, s.r.o. poskytuje záujemcom o využívanie slnečnej energie aj poradenstvo, aby sa ich investícia neznehodnotila. Kvalitný solárny systém vydrží viac ako 30 rokov, v podstate bez údržby, s výnimkou výmeny nemrznúcej kvapaliny. Výrobcov takýchto kvalitných kolektorov však nie je až tak veľa a THERMO|SOLAR patrí k nim. V prevádzke sú kolektory od tejto spoločnosti, ktoré sú v neustálej bezporuchovej prevádzke už viac ako 30 rokov. Aj preto dáva firma na svoje kolektory záruku 12 rokov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

 

,,Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia našich ľudí vedie k zvýšenému záujmu o nezávislé ekologické zdroje energie, medzi ktoré patria aj solárne kolektory. Ako vždy, keď začína byť nejaký tovar obchodne zaujímavý, objavujú sa, okrem serióznych ponúk, aj snahy o čo najrýchlejšie zbohatnutie.Tento jav je zrejmý v SR, aj ČR. Na trhu sú nielen kvalitné, praxou i skúšobňami overené výrobky, ale aj druhotriedne, ktoré lákajú zákazníkov nízkou cenou. Tomu však zvyčajne zodpovedajú aj ich úžitkové vlastnosti. Sú to často aj výrobky zo štátov s podstatne vyššou intenzitou slnečného žiarenia, alebo aj zo štátov s rozvinutým priemyslom, ktoré sa už na tamojších náročných trhoch nemajú šancu uplatniť. Je to vďaka ich odseparovaniu premyslenou dotačnou politikou, kde štátnu podporu dostane iba solárne zariadenie spĺňajúce náročné kritériá nových európskych noriem (EN 12 975-1 a 2) overovaných akreditovanou skúšobňou a často sú aj montované certifikovanou montážnou organizáciou,“ upozornil M. Novák.

 

Dodal, že situácia sa za posledné roky zmenila aj na Slovensku. Kolektory, na ktoré si chce zákazník uplatniť dotáciu, musia mať certifikát Solar Keymark a certifikát minimálneho energetického zisku z TSÚ Piešťany. Neznamená to však, že všetky na trhu ponúkané produkty sú skutočne špičkovej kvality. Najlepšie je vyžiadať si od dodávateľa zoznam referencií a overiť si u jeho zákazníkov spokojnosť s realizovanými systémami.

 

THERMO|SOLAR odporúča všetkým záujemcom, aby pri študovaní ponúk na dodávku a montáž solárneho zariadenia zvýšili svoju ostražitosť v prípade, že :

 

● Výkon plochých kolektorov na 1 m2 absorbčnej plochy je vyšší ako 1000 W.
(maximálny príkon na 1 m2 pri kolmom dopade je za bezoblačného počasia 1 032 W, čiže takto prezentovaný štandardný kolektor je vlastne perpetuum mobile).

● Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných energetických potrieb pri solárnej príprave TÚV a vyššie ako 30 % pri kombinovanej príprave TÚV a solárnom prikurovaní budov.

● Slnečné kolektory sú prezentované ako univerzálny prostriedok na plné pokrytie energetických potrieb objektu.

● Dodávateľ sľubuje návratnosť vložených prostriedkov pri príprave TÚV a prikurovaní v rodinných domoch v dobe kratšej ako 4 roky bez akýchkoľvek dotácií.

● Udávaný merný výkon plochých kolektorov pri príprave TÚV je vyšší ako 600 kWh na m2 inštalovanej kolektorovej plochy za rok a pri kombinovanej príprave TÚV a prikurovaní prevyšuje hranicu 400 kWh na m2 inštalovanej kolektorovej plochy za rok.

● Solárne prikurovanie sa navrhuje aj v prípade, že projektovaná vstupná teplota vykurovacieho média na danom systéme vykurovania je výrazne vyššia ako 50°C a budova má vysoké tepelné straty.

● Výrobca poskytuje 10 ročnú záruku, ale nedisponuje referenciami staršími ako 1 až 5 rokov, prípadne ide o novú, na trhu neznámu firmu.

● Dodávateľ nie je schopný predložiť atesty z akreditovaných skúšobní.

●Dodávateľ nie je schopný, napriek požiadavke zákazníka, zabezpečiť meranie výkonu solárneho zariadenia.

● Na transparentný kryt kolektora sa používajú plasty (polykarbonáty, plexisklo a pod.)

● Na spojenie kolektorového poľa so zásobníkom sa používajú plastové hadice (polypropylén, polyetylén a pod.) alebo izolácie s nedostatočnou tepelnou odolnosťou.

● Na výstupe z kolektorového poľa sa montuje plavákový (automatický) odvzdušňovací ventil.

● Na spájanie medených trubiek sa používajú mäkké spájky.

● Solárne sklo na kolektore sa nápadne podobá na vzorované sklá používané v nepriehľadných okenných výplniach.

● V solárnom zásobníku zabudovaný výmenník má menšiu plochu ako cca 0,2 m2 na jeden m2 inštalovanej kolektorovej plochy.

● Na absorbéri sa používajú rôzne nástreky označené ako solárny lak, selektívny náter a pod.

● Objem solárneho zásobníka na m2 inštalovanej kolektorovej plochy je výrazne menší ako 40 l/m2 alebo výrazne väčší ako 60 l/m2.

● Zásobník TÚV s objemom väčším ako 400 l nemá vyriešený spôsob termickej dezinfekcie.

● Dodávateľ nie je schopný predložiť pre nosné konštrukcie kolektorov na rovných strechách statické výpočty zaťaženia vetrom v závislosti na výške budovy.

● Udávaná účinnosť často presahuje 85 %-nú hodnotu a uvádza sa ako prevádzková účinnosť slnečných kolektorov.

● Uvádza použitie penoplastových tepelných izolácií v bezprostrednom kontakte s absorbérom.

● Účinnosť kolektorov sa zamieňa s koeficientom absorbcie.

● Slnečné kolektory sa namontujú na strechu, ktorá v horizonte niekoľkých rokov bude vyžadovať opravu a nepočíta sa s tým.

● Bazénová voda sa ohrieva prietočným spôsobom v slnečných kolektoroch s kovovým absorbérom.

● Pripúšťa prietočný ohrev TÚV v kovovom absorbéri kolektora.

● Dodávateľ ponúka za relatívne nízku cenu solárne zariadenie, avšak jeho funkčnosť je podmienená potrebou dodatočnej kúpy celého radu ďalších komponentov.

Tieto riziká nehrozia, ak sa pri výbere solárneho systému zákazník THERMO|SOLARU obráti na jeho konzultantov.

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk , alebo na :tel.: +421-45-601 6080

Slovenských novinárov očarili Kúpele Luhačovice

Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice), a.s. navštívila v dňoch 5. – 7. septembra 201412 členná skupina slovenských novinárov. Novinárska cesta bola zameraná predovšetkým na zoznámenie so zachovanými dielami najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča (1868-1947), ale aj so samotnými kúpeľmi a účinkami tamojších minerálnych prameňov. Novinári absolvovali prehliadku kúpeľov s výkladom o histórii Luhačovíc vo vzťahu k spoločenskému dianiu a pobytom osobností zo Slovenska a jedinečnosti luhačovických minerálnych prameňov. Zároveň na vlastnej koži si vychutnali aj blahodarné účinky kúpeľných procedúr a výnimočné vlastnosti tunajších minerálnych vôd.

 

V čase novinárskej cesty vrcholil v Kúpeľoch Luhačovice druhý ročník ,,Dní slovenskej kultúry,“ konaný pod záštitou veľvyslankyne ČR na Slovensku Livie Klausovej a veľvyslanca SR v Česku Petra Weissa. Zlatým klincom podujatia bol koncert svetoznámeho tenoristu Štefana Margitu a jeho hostí, sopranistky Kataríny Šmídovej-Kalvachovej a klaviristky Kataríny Bachmannovej v Mestskom dome kultúry Elektra. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný riaditeľ kúpeľov.

 

,,Toto podujatie prispieva k obnoveniu a podpore tradície česko-slovenskej vzájomnosti. Nadväzuje na tradíciu Československých porád, ktoré sa konali v Luhačoviciach v rokoch 1908-1938. V Luhačoviciach pôsobili tri výrazné osobnosti pochádzajúce zo Slovenska – architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorého krásne stavby zdobia kúpele až do súčasnosti, národný buditeľ, kúpeľný lekár a iniciátor stretnutia Čechov a Slovákov MUDr. Pavol Blaho a správca Cyril Holuby, ktorý založil v Luhačoviciach miestnu odbočku spolku českoslovanskej jednoty. Traduje sa, že Dr. Blaho s Cyrilom Holubym boli „luhačovickými Slovákmi“, ktorí sem začali pozývať svojich slovenských priateľov, aby proklamovaná československá jednota nebola prázdnym pojmom. Najväčšiu a najdôležitejšiu úlohu v rozvoji kúpeľov zohral MUDr. František Veselý, lekár, balneológ, zakladateľ a riaditeľ prvej akciovej spoločnosti kúpeľov luhačovických, ktorého snom bolo vybudovať kúpele slovanské duchom i tvarom.  S odstupom času možno povedať, že sa mu podarilo jeho víziu naplniť. Na konci dvadsiatych rokov minulého storočia, v čase, keď väčšina kúpeľných miest na západe Čiech bola prakticky v cudzích rukách, zdobili moravskoslovenské pomedzie neprehliadnuteľné kúpele, ktoré vlastnili Česi, a ktoré sa stali aj miestom stretávania Čechov a Slovákov,“ povedal J. Dědek.

 

Kúpele sa o Jurkovičov odkaz vzorne starajú. To oceňujú aj tisícky Slovákov, ktorí ročne Luhačovice navštívia. Len za prvý polrok roku 2014 prišla do kúpeľov tisícka Slovákov, čo bolo toľko ako za celý rok 2012. Slováci si našli k Luhačoviciam cestu a stali sa najrýchlejšie rastúcim trhom pre tunajšie kúpele. Slovákov oslovuje, popri histórii, aj geografická blízkosť, keď do Luhačovíc majú mnohí bližšie ako do slovenských kúpeľov. Luhačovice sú po ceste vzdialené iba 25 km od hraničného prechodu Drietoma – Starý Hrozenkov, 54 km od Trenčína a 165 km od Bratislavy. Kúpele Luhačovice patria k lukratívnym liečebným kúpeľom v ČR a sú lokalizované v prostredí štedrých prírodných zdrojov. Pritom produktová rôznorodosť ponúkaných pobytov umožňuje využiť ich blahodarné účinky rôznym cieľovým skupinám. Ubytovanie a služby uspokoja tak milovníkov luxusu, ako aj klientov uprednostňujúcich cenovo dostupný štandard. V neposlednom rade  je pre nich lákadlom jedinečnosť a vzácnosť Luhačovických minerálnych vôd. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice sa stará o 13 z nich. Najznámejšie sú Vincentka, Ottovka, Aloiska, prameň Dr. Šťastný, prameň Nový Jubilejný.

Návštevníci si vychutnávajú v Luhačoviciach nielen tradičné kúpeľné a relaxačné služby, ale chodia sem aj za nezabudnuteľnými kultúrnymi zážitkami. Povestné luhačovické kultúrne leto má medzinárodný charakter. Kúpele Luhačovice majú nenapodobiteľnú atmosféru, ku ktorej od mája do septembra patria kolonádne koncerty rozmanitých kultúrnych žánrov. Ak človek hľadá miesto pre príjemný relax, pohodu a zároveň aj zaujímavý program, ktorý mu spríjemní pobyt, Kúpele Luhačovice sú to pravé miesto na zdravotnú dovolenku a oddych.

V Luhačoviciach sa dá príjemne stráviť deň prechádzkami, posedením vo vynovenom kúpeľnom parku, ochutnávaním tunajších svetoznámych minerálnych vôd na čele s Vincentkou a obdivovaním rozprávkovo krásnych stavieb v štýle ľudovej secesie, ktoré tu po sebe zanechal Dušan Jurkovič. Najnovšie sa do Luhačovíc chodí aj za gurmánskymi zážitkami na augustový Food Festival Luhačovice.

 

Jurkovičov odkaz

 

Veľa ľudí ani netuší, že príchod a pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach súvisí s tým, že začiatkom 20. storočia českí a slovanskí buditelia hľadali protipól Karlových Varov, kde sa stretávali spoločenské špičky nemeckých krajín v nemeckom salóne. Myšlienka vytvoriť protipól a tradíciu stretávania sa Slovanov v Luhačoviciach v slovanskom salóne, stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc.

Stavby Dušana Jurkoviča vytvorené pre Luhačovice v priebehu len troch rokov, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie. Citlivé zasadenie stavieb do parkovo upravenej údolnej krajiny podtrhuje harmóniu celku. Architektúra kúpeľov korešponduje aj s vrcholiacim emancipačným hnutím stredoeurópskych slovanských národov, usilujúcich o sebaidentifikáciu, okrem iného  prostredníctvom ľudovej kultúry. Touto syntézou sa Kúpele Luhačovice líšia od radu významných európskych kúpeľov, ktorých architektonický výraz je viac či menej unifikovaný, kozmopolitný, vychádzajúci z rímskej klasickej tradície.

Najväčším lákadlom pre Slovákov je súbor Jurkovičových stavieb – Jurkovičov dom, Vila Chalúpka, Vila Jastrabie, Vodoliečebné kúpele, Riečne a slnečné kúpele a Hudobný pavilón. Najvýznamnejšou Jurkovičovou realizáciou v Luhačoviciach je Jurkovičov dom. Hlavný kúpeľný objekt (pôvodne Janov dom podľa Jana Nepomuka Serényiho) bol vytvorený  v klasicistickej podobe v roku 1822 a prestavaný Dušanom Jurkovičom v roku 1902, kedy bol zvýšený o hrazdené poschodie a nové zastrešenie a dispozične upravený okolo dvoch nádvorí a vstupnej dvojpodlažnej haly. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonické skvosty starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz, ktorým vytvoril jedinečnú atmosféru veľkorysého uvoľneného urbanizmu v priaznivom meradle bez rušivých zásahov. Aj jeho nasledovníci citlivo dotvorili areál luhačovických kúpeľov dielami secesie, rannej moderny a funkcionalizmu tak, že zachovali čaro a atmosféru výnimočných kúpeľov. Všimli si to aj medzinárodné organizácie  a tak tieto skvosty ašpirujú na zápis pamiatok UNESCO.

Viac informácií je na www.LazneLuhacovice.cz  a www.HotelAlexandria.cz