Otázky – Tepelná čerpadla

 

Může tepelné čerpadlo vytopit celý dům?

 

Pokud je výkon tepelného čerpadla stejný jako tepelná ztráta domu a topný systém je nízkoteplotní, tepelné čerpadlo bez problému dokáže vytopit celý dům samo. Z ekonomických a technických důvodů se ale tepelná čerpadla obvykle navrhují v rozmezí 70 až 85 % potřebného výkonu kotelny s tím, že zbytek topného výkonu pokryje jiný zdroj tepla. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a spotřeba energie u dotopového kotle je velice malá.

 

Je podlahové topení nezdravé?

 

Tento názor pochází z doby, kdy se podlahové topení dávalo do nezateplených objektů. Teplota podlahy mnohdy přesahovala 30°C což se u některých lidí mohlo při dlouhodobém pobytu projevovat zdravotními problémy. V současné době, kdy jsou domy kvalitně zatepleny se pohybují povrchové teploty podlah od 22°C do 26°C a to že podlaha topí poznáte jen v případě, že šlápnete na studené místo, kde podlahové topení není.

 

Je inverterová technologie lepší?

 

Z pohledu renomovaných výrobců tepelných čerpadel nikoli. Inverterová technologie byla vyvinuta a je používána výrobci klimatizačních systémů. Tam také má své opodstatnění. Velkou nevýhodou inverterových systémů je skutečnost, že při nízkých otáčkách kompresoru je nasáváno malé množství suchých par chladiva a tím i malé množství oleje, který je s chladivem smíchán. Kompresor není dostatečně mazán. U klimatizací se tato skutečnost neprojeví hned, protože systémy klimatizace pracují cca 200 – 300 motohodin ročně. Tepelná čerpadla však pracují cca 1800 – 2400 motohodin ročně, což je podstatný rozdíl. K opotřebení a tudíž i ke snížení životnosti dochází mnohem dříve než u motorů bez této technologie.

 

Proč je nutná akumulační nádoba?

 

Použití akumulačních nádob v okruhu tepelných čerpadel je velmi důležité a to z několika důvodů. Největší opotřebení kompresorů tepelných čerpadel nevzniká samotným chodem kompresoru nýbrž rozběhem kompresoru. Při rozběhu musí kompresor překonat tlak v okruhu.

 

Akumulační nádrž nám omezuje počet startů kompresoru a tím značně prodlužuje životnost zařízení. U tepelných čerpadel vzduch – voda slouží také jako zásobárna energie, kterou tepelné čerpadlo potřebuje k odtátí výparníku a kterou jinak bere přímo z topného systému což je nežádoucí.

 

Dále pak nám akumulační nádoba pomáhá vyrovnávat výkyvy v hydraulickém okruhu topení – zdroj tepla.