Pečiatky

Pečiatky poznáme a používame už stovky rokov. Našli sa dokonca vo vykopávkach v Starom Egypte či Grécku. V minulosti sa pomocou pečiatok označoval dobytok, zvieracie kože či remeselné výrobky. Vyrábali sa z kameňa či kostí zvierat, neskôr ich vyrábal majster rytec z kovu. Pečiatky v tejto dobe, ale aj pečatné prstene či pečatné valčeky, slúžili na uzatváranie listín – spolu s pečatným voskom, na identifikáciu poslov a na overovanie pravosti dôležitých dokumentov. Asi najdlhšie sa používali pečiatky drevené ručné či inak hand stamps. Svoj najväčší rozmach zaznamenali v období normalizácie, kedy pečiatku používal každý úradník. Za rozvoj pečiatky vďačíme aj poštovým úradom, ktoré pečiatkami označovali zásielky. Výroba pečiatok sa od jej počiatku zmenila. Dnes sa pečiatky vyrábajú veľmi rýchlo a precízne. Môžete si vybrať z veľkého množstva rôznych tvarov a veľkostí pečiatky. Okrem obdĺžnikových dnes dostanete aj pečiatky oválne, hranaté či asymetrické. Kúpiť si môžete pečiatku drevenú ručnú, plastovú samonamáčaciu či dokonca reliéfnu pečiatku. Pokiaľ si vyberiete obal pečiatky a zadáte nám požadovaný text, výroba pečiatky je už otázkou niekoľkých minút. Do počítača zadáme predlohu pečiatky, ktorú vyrežeme do špeciálnej pečiatkovej gumy pomocou laserového lúča. Pečiatkovú gumu osadíme do obalu pečiatky a výroba pečiatky je dokončená. Výroba pečiatky je dnes rýchly, ale vďaka laseru a počítača aj precízny proces. Odtlačok pečiatky je tak veľmi dobre čitateľný.