Výroba tepla

Výroba tepla tzv. kogenerační výrobou je ze všech způsobů výroby energií nejefektivnější, proto ji využíváme i my při výrobě tepla. Provádíme provozní opatření pro zvýšení výroby z protitlaké turbíny a investujeme do nových kondenzačních turbín s odběrem, pro zajištění výroby elektrické energie v letních měsících. Snažíme se snižovat vlastní spotřebu nákladů na vlastní výrobu energií tak i na její distribuci. Při této snaze zastává významnou roli instalace měření odběru tepla, které umožňuje jednoznačně identifikovat ztráty v rozvodech.