Pokladny

Pokladny jsou nutné všude tam, kde se platí za zboží či služby. Jiné jsou pro restaurace a jiné pro obchody. Současné moderní pokladny mají mnoho funkcí, mohou zahrnovat sklad (i více skladů), majetek, měny, platební karty, databázi klientů, ulic, fakturaci, inventury, ceníky (počítání času, cenu za km atd..), stravenky, přehled směn i s docházkou zaměstnanců, online přístup přes internet, dotykovou obrazovku, síťové řešení pokladny na podniku, bezpečnost dat a další funkce a statistiky. V současnosti nutná registrační pokladna je elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb.