Štítek: kotel

Kogenerační jednotka

 

Co znamená kogenerace

 

znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. Během posledních dvou desetiletí došlo k intenzivnímu vývoji v oblasti kogeneračních technologií. Také legislativní opatření jsou ve srovnání s minulostí daleko příznivější. Stát v současné době významně podporuje toto relativně nové a stále se rozvíjející odvětví energetiky.

 

Zplyňovací proces

byl objeven na konci 18. Století v Anglii a Francii. Praktická aplikace byla zaznamenána až v druhé polovině 19. Století. Plyn vzniklý zplyňováním (karbonizací) černého uhlí následně sloužil k osvětlování měst. Nyní se vzhledem ke zvýšenému zájmu o místní

obnovitelné zdrojeproblematika zplyňování biomasy dostává opět do popředí.

 

 

Kogenerační jednotky

 

může být například použitá pro vytápění a přípravu teplé vody ve větších rodinných domech s vyšším odběrem teplé vody v letním například pro ohřev bazénové vody s možností prodeje vyrobené elektřiny do rozvodné sítě. Podle zákona 458/2000 Sb. má dodavatel elektřiny povinnost přebytečnou elektrickou energii odkoupit. Kogenerační jednotka je také vhodná pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu v nemocnicích, hotelích, bazénech, školách s bazénem, menších průmyslových výrobnách, zemědělských podnicích, čističkách odpadních vod apod. s možností využití odpadního tepla.