Svařování

Svařování lze provádět jak s kovovými tak i nekovovými materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a druhy materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. U všech svařovacích procesů je účelem spojit zpravidla dva až tři materiály kompaktním spojem ” svarem ” při působení z vnějšku dodávané energie, která překoná daný termodynamický stav látky. Dodávanou energií může být teplo např. elektrický oblouk, plamen, plasma, plastická deformace jako je tření, výbuch, kovářská činnost nebo radiace což je elektronové nebo iontové záření.