Venkovní dekorace jsou důležitou součástí pro realizace zahrad

Než přejdete k postupu pro realizace zahrad, musíte nejprve zajistit podrobný návrh a poté provést základní úpravu stávajícího terénu. Tím se odstraní momentální nedostatky a terén je potom lépe připraven na další úpravy. Teprve v konečné fázi se přistupuje k dekoracím pomocí různých okrasných prvků. Některé prvky jsou pouze dekorační a jiné mohou zajistit různé funkce. Pro návrh zahrady existuje několik možností, jak odlišit svoji zahradu od těch ostatních.

Po provedení základních úprav je možné přistoupit k dalším postupům vedoucí k přeměně zahrady. V tomto kroku je možné také přistoupit k vysazování rostlin, keřů nebo stromků. Jakékoliv návrhy a realizace zahrad mají základ ve vašem přání a požadavcích. Zároveň se zohledňují také finanční možnosti zákazníka. Původní kalkulace, která bude provedena na začátku realizace, vám zajistí přehled o cenových možnostech, které lze změnou návrhu upravovat.