Jak založit s.r.o. a jak podnikat s s.r.o.

Zvažujete a přemýšlíte  jak založit s.r.o.? Firmu, která bude na obchodní partnery působit daleko lépe, než klasický živnostenský list? Pak asi moc dobře tušíte, jaká úskalí vás čekají zrovna při založení s.r.o. S jakými procesy se budete muset potýkat a s jakou úřední mašinérií a přísnou legislativou přijdete do styku. To vše může být  poměrně zdlouhavý proces. Podíváme se tedy v dnešním návodu, jak na založení s.r.o. a živnosti.

Základní jmění při založení s.r.o.

Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet, který je při založení s.ro. také zřízen. Banka pak na vyžádání vystaví potvrzení o výši vkladů. Toto potvrzení slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Vklad lze složit v hotovosti i u správce základního jmění, který pak podá prohlášení o složení základního jmění. Založení firmy a tedy jejím vznikem (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat. Výhody založení s.r.o. jsou u základního kapitálu firmy, který může být klidně i 1 Kč.

Společenská smlouva a založení s.r.o.

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Společenská smlouva pro založení s.r.o. musí obsahovat:

  1. firmu a sídlo společnosti
  2. určení společníků
  3. předmět podnikání
  4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka
  5. jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
  6. jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje
  7. určení správce vkladu

Získání živnostenských oprávnění

K návrhu na zápis při založení s.r.o. do obchodního rejstříku se dokládají příslušná oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.). Tato oprávnění vydává živnostenský úřad.

Registrace společnosti u finančního úřadu

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

Již víte, jak podnikat s s.r.o. a také jak nejrychleji a nejlépe založit novou s.r.o.?