Svařování

U všech svařovacích procesů je cílem spojit zpravidla dva až tři materiály kompaktním spojem ” svarem ” při působení z vnějšku dodávané energie, která překoná daný termodynamický stav látky. Po ukončení procesu svařování vzniká spoj, který nelze nedestruktivně rozebrat a to jen v případě, že svar byl kvalitně proveden. Svařování nebo také sváření je tedy proces sloužící k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Svařování lze provádět jak s kovovými tak i nekovovými materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro různé typy spojů a druhy materiálů jsou vhodné jiné metody svařování.